Ontdek jouw talent in onze nieuwe eerste graad

Alle opties woodMet de komende onderwijshervormingen wil GITO Overijse niet stil blijven zitten.

Vanaf schooljaar2019-2020 kunnen de leerlingen van 1A en 1B nu ook kiezen voor volgende opties

 • SPORT
 •  STEM
 • Maatschappij & Welzijn
 • Kunst & Creatie.

1A

Heb je een getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de A-stroom van de eerste graad.

De eerste graad is een overgangsperiode tussen het basisonderwijs en de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. We helpen jou om je hierbij te oriënteren en door je jouw talenten te ontdekken.

In onze brede eerste graad, waarvan de ruime gemeenschappelijke basisvorming in alle scholen dezelfde is, maken jongeren kennis via projecten met aspecten uit de domeinen Maatschappij en Welzijn, Sport,  Kunst en Creatie en STEM (Science Technology Engineering Mathematics).  Hoe wordt dit nu georganiseerd?

1AB STEM Project afval

STEM Project over Afval

Basisvorming (27 uur)

We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die we wel meer detaileren via vakken. Het is wel zo dat eindtermen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken kunnen aangeboden worden. Zo kan je eindtermen van ICT of van Nederlands bv. in quasi alle vakken vinden.

CLUSTER VAK uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Wij bieden niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

CLUSTER VAK uren
Mens en Maatschappij    
  Historisch bewustzijn 1
  Cultureel en artistiek bewustzijn 2
  Actief burger in de 21ste eeuw 2
  Beweging en gezondheid 2

Historisch bewustzijn behelst vooral geschiedenis, maar wordt verrijkt met andere elementen van kennis en vaardigheden (zoals voor alle vakken trouwens). Cultureel en artistiek bewustzijn is een combinatie van plastische en muzikale opvoeding met expressie. Beweging en gezondheid is dan weer een combinatie van lichamelijke opvoeding met elementen van gezondheid (houding, EHBO, ...).

Met "actief burger in de 21ste eeuw" willen we jou helpen om de stap als opgroeiende burger in de maatschappij te zetten. Het lidmaatschap van een samenleving noemen we burgerschap en dat is wat ons allen bindt. Actief burgerschap is dan actief participeren aan onze gemeenschap,  en dit vanuit de rechten maar ook de plichten.

Om dit te realiseren brengen we je 21ste eeuwse vaardigheden (21st Century Skills) bij, zoals kritisch denken, communiceren, samenwerken, mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn een rode draad doorheen alle clusters en vakken.

Woman Tree Circle Head Question Mark Face 1446557

CLUSTER VAK uren
STEM    
  Wiskunde 4(+1)
  Ruimtelijk bewustzijn 2
  STEM & Engineering 2
  STEM & Science 2

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics, en zit al jarenlang in onze DNA. Wiskunde (Mathematics)  en Wetenschappen (Science) worden overal gegeven, maar met Engineering in combinatie met Technologie (Technology) hebben we wel een stapje voor. Hier krijg je de mogelijkheid om ook jouw handen te gebruiken voor het maken van voorwerpen of toestellen.
Ruimtelijke bewustzijn gaat onder meer over de exacte wetenschappen aardrijkskunde.

CLUSTER VAK uren
Talen    
  Nederlands 4
  Begrijpend Lezen 0(+1)
  Frans 3
  Engels 1

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Naast Nederlands hebben we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

Projecten 21ste Eeuwse Vaardigheden (3 uur)

CLUSTER VAK uren
21st Century Skills Projecten 3 sessies van 11 weken (parallel) 3
  P21 – STEM (1-2-3)  
  P21 – Sport (1-2-3)  
  P21 – Kunst & Creatie (1)  
  P21 – Maatschappij en Welzijn (2/3)  

 Hier krijg je de kans om van verschillende domeinen te proeven: STEM, Sport, Kunst & Creatie en Maatschappij en Welzijn. Wil je drie sessies enkel sport doen, dan kan dit gerust. Jij staat hier aan het roer om te kiezen waar je wil gaan.

Zoals de naam het al doet vermoeden, kan je bij iedere sessie jouw vaardigheden 21ste eeuw vergroten.

Groeikansen - Pisa

CLUSTER VAK uren
Groeikansen    
  Extra Wiskunde 1
  Extra Begrijpend Lezen 1
  ICT programming 1

Je hebt misschien wel van de Pisa-resultaten gehoord, daarin kwam naar voren dat de jeugd van vandaag minder scoort dan voordien voor wiskunde en begrijpend lezen. Voor wiskunde bieden we een uur extra aan, en voor Nederlands zetten we bijkomend in op begrijpend lezen. Je oefent begrijpend lezen niet enkel met actualiteit maar ook met teksten uit de andere vakken, zo word je een kei in begrijpend lezen en leer je al voor de andere vakken: twee vliegen in één klap.

In de andere STEM-vakken wordt ICT (Information and Communication Technology) verwerkt. In dit extra uur ICT programming wordt vooral jouw computioneel denken vergroot. Dankzij computationeel denken ontwikkel je het vermogen om problemen op te lossen door inzicht in ICT of met behulp van ICT. Dit hoeft niet altijd STEM-gerelateerde problemen te zijn, maar kunnen ook in het domein van Sport en Maatschappij & Welzijn, economie, enz. zijn.

Iphone Smartphone Child Boy Summer Jump Apple 2493419

Data- en Robo-Bootcamps

Deze bootcamps zijn meerdaagse periodes waarbij je in de voormiddag leert programmeren (ICT en robotica) en in de namiddag sport en spel hebt. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

We zijn nog volop bezig met het uitdokteren van formules. Meer informatie volgt later.

CLUSTER VAK UREN
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
     
Mens en Maatschappij    
  Historisch bewustzijn 1
  Cultureel en artistiek bewustzijn 2
  Actief burger in de 21ste eeuw 2
  Beweging en gezondheid 2
     
STEM    
  Wiskunde 4(+1)
  Ruimtelijk bewustzijn 2
  STEM & Engineering 2
  STEM & Science 2
     
Talen    
  Nederlands 4
  Begrijpende Lezen 0(+1)
  Frans 3
  Engels 1
     
21st Century Skills Projecten 3 sessies van 11 weken (parallel) 3
  P21 – STEM (1-2-3)  
  P21 – Sport (1-2-3)  
  P21 – Kunst & Creatie (1)  
  P21 – Maatschappij en Welzijn (2/3)  
     
Groeikansen    
  Extra uur wiskunde 1
  Extra uur begrijpend lezen 1
  ICT programming 1
     
 
Totaal aantal uren 33

 

Elektromechanica

De naam zegt het zelf: zowel elektriciteit als mechanica vormen samen de basis van deze technisch-theoretische opleiding. earth 2581631 960 720

Eén van de meest polyvalente technologische studierichtingen!

Wiskunde is belangrijk om de theoretische achtergrond van de technieken te begrijpen. We bieden niet enkel een uur wiskunde extra aan, maar ook andere technische vakken opdat de leerling nog beter het hoger onderwijs aankan.
Deze doorstroomrichting is vooral gericht op masters technisch ingenieur.
In de nieuwe structuur wordt dit vervangen door "Technologische Wetenschappen" (tweede graad) en "Technologische Wetenschappen & Engineering" (derde graad).

Tweede graad              Derde graad

Nieuwe 1A

1A is een algemene vorming die een leerling overal kan volgen. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming, twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programming, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie (sessie 1)
 • Maatschappij & Welzijn (sessies 2 en 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

Klik hier voor meer informatie en nieuw vervolg van de studies

Nieuwe 1B

1B is een vorming in de B-stroom. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming (27 uur), twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programming, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie (sessie 1)
 • Maatschappij & Welzijn (sessies 2 en 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM Techniques (sessies 1 -2 - 3)

Klik hier voor meer informatie en nieuw vervolg van de studies

2A - 2B

Vanaf schooljaar 2020-2021 steekt het tweede jaar van de eerste graad in een nieuw jasje.

leerlingen aan bord

We bouwen verder op wat we in het eerste jaar gezien hebben.

We werken nu wel met basisopties. In 2A hebben we vier basisopties van vijf uur (link).

In 2B bieden we een STE(A)M module van tien uur aan: STEM en Artistiek (link).

Publiciteit

Publiciteit is een arbeidsmarktrichting. Hier worden technologie en kunst gecombineerd tot STE(A)M waarbij A staat voor Arts. Het is dan ook niet verwonderlijk dat "Pub" in de nieuwe structuur vanaf 2021-2022 geleidelijk aan omgezet wordt naar Grafische Technieken (dubbele finaliteit). imacs wall

Mechanica

Arbeidsmarktgerichte Mechanica is fel begeerd door de lokale economie, omdat de afgestudeerden een knelpuntberoep hebben.auto 2ll

De finaliteit is automechanica, ook voor duaal leren auto. 

Houtbewerking

De leerlingen Houtbewerking (arbeidsmarktrichting) studeren af in een knelpuntberoep. De lokale bedrijven in deze sector bieden uitdagende stageplaatsen, en nadien arbeidsplaatsen.dak shelter

De finaliteit is houtbewerking, ook voor duaal leren hout. 

Duaal Auto

Duaal leren auto (in de derde graad) is een geknipte opleiding voor jongeren die al arbeidsmatuur zijn en die de allernieuwste technologieën in "echte" garages willen aanleren. Je bent drie dagen op een werkplek-klas en voor de algemene vorming twee dagen op school. Je krijgt op de koop toe een verloning, dat is mooi meegenomen.
De duale leerlingen geslaagd voor het  7de duaal jaar bekomen een volwaardig secundair diploma.

Duaal Hout

Duaal leren hout wordt als 7de specialisatiejaar aangeboden, wat wil zeggen dat indien je slaagt, je een volwaardig secundair diploma behaalt.CNC 02

Je krijgt je technische opleiding gedurende drie dagen in het bedrijf en je komt twee dagen op school voor jouw algemene vorming.

Je krijgt een verloning voor de prestaties.

Houttechnieken

In houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Deze studierichting is zowel gericht op het behalen van een professionele bacheloar als op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid tot vakman in de houtnijverheid met capaciteiten voor leidinggevende taken.

6THO stage

Hout Se-n-Se

Het accent van dit jaar ligt op projectontwikkeling. Het specifieke karakter van totaalproductie dat in de houtsector steeds aanwezig is, vormt de basis van deze specialisatieopleiding.

Je bent twee dagen op school en je loopt twee dagen stage.

Grafische Technieken

Grafische technieken worden vanaf 2021-2022 ingericht. Op dit moment zijn er nog geen eindtermen. Zodra deze gestemd zijn, publiceren we meer informatie omtrent deze richting met dubbele finaliteit (professionele bachelor en arbeidsmarkt).

Deze richting behoort zowel tot het domein STEM als tot het domein Kunst & Creatie.Graphic Design

Contacteer ons

02 687 84 19