Ontdek jouw talent in onze nieuwe eerste graad

Alle opties woodMet de komende onderwijshervormingen wil GITO Overijse niet stil blijven zitten.

Vanaf schooljaar2019-2020 kunnen de leerlingen van 1A en 1B nu ook kiezen voor volgende opties

 • SPORT
 •  STEM
 • Maatschappij & Welzijn
 • Kunst & Creatie.

1B

De eerste graad is een overgangsperiode tussen het basisonderwijs en de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. We helpen jou om je hierbij te oriënteren en door je jouw talenten te ontdekken.

In de B-stroom krijg je de kans om de leerachterstand die je in het basisonderwijs opliep zoveel mogelijk in te halen. In 1B krijg je een degelijke basisvorming waarbij heel wat aandacht uitgaat naar techniek, praktijk en de basisbegrippen van de lagere school worden hernomen in de vakken van de algemene vorming. Daarnaast kan je proeven uit de domeinen Maatschappij en Welzijn, Sport,  Kunst en Creatie en STEM (Science Technology Engineering Mathematics).  Hoe wordt dit nu georganiseerd?

Alle opties wood

Basisvorming (27 uur)

We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die we wel meer detaileren via vakken. Het is wel zo dat eindtermen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken kunnen aangeboden worden.

CLUSTER VAK uren
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Wij bieden niet-confessionele zedenleer en de officieel erkende godsdiensten aan.

CLUSTER VAK uren
Mens en Maatschappij    
  Project Algemene Vakken 12
  Artistieke vormingleren 2
  Beweging en gezondheid 2

In het Project Algemene Vakken (PAV) zie je onder meer Nederlands, burgerschap, geschiedenis, wiskunde in kleine, heel afwisselende projecten. Artistieke vorming is een combinatie van plastische en muzikale opvoeding. Beweging en gezondheid is dan weer een combinatie van lichamelijke opvoeding met elementen van gezondheid (houding, EHBO, ...).

BVL

CLUSTER VAK uren
STEM STEM-technieken 4
  Natuur en ruimte 2

STEM staat voor Science Technology Engineering Mathematics, en zit al jarenlang in onze DNA. STEM-technieken zijn echte doe-uren. Via toffe projecten krijg je inzicht hoe dingen werken en hoe je objecten kan maken. 

Natuur en ruimte brengt ons dan weer dichter bij Moeder Natuur en laat je zien hoe onze wereldbol eruit ziet.

CLUSTER VAK uren
Taal en Cultuur    
  Frans 2
  Engels 1

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Nederlands leren we bij PAV, maar in onze streek zo dicht bij Brussel, wordt er ook Frans en Engels gesproken. Om vlotter met deze mensen te spreken, leren we deze talen te gebruiken. Maar het is ook goed meegenomen als we in het buitenland op reis zijn.

Projecten 21ste Eeuwse Vaardigheden (3 uur)

CLUSTER VAK uren
21st Century Skills Projecten 3 sessies van 11 weken (parallel) 3
  P21 – STEM (1-2-3)  
  P21 – Sport (1-2-3)  
  P21 – Kunst & Creatie (1)  
  P21 – Maatschappij en Welzijn (2/3)  

 Hier krijg je de kans om van verschillende domeinen te proeven: STEM, Sport, Kunst & Creatie en Maatschappij en Welzijn. Wil je drie sessies enkel STEM doen, dan kan dit gerust. Jij staat hier aan het roer om te kiezen waar je wil gaan.

Zoals de naam het al doet vermoeden, heeft dit te maken met de vaardigheden die we nodig hebben om in onze tijd te leven, zoals communiceren, samen werken, correct het internet gebruiken.

Groeikansen

CLUSTER VAK uren
Groeikansen    
  Versterken / Begrijpend Lezen 1
  Verdiepen 1
  ICT programming 1

Twee uren worden voorzien om je voor een vak te verdiepen en om je voor een andere vak te laten begeleiden (versterken). Dit alles gebeurt klassikaal.

In het extra uur ICT programming leer je om bepaalde problemen met een computer op te lossen. In dit uur leer je ook hoe je tekeningen kan maken en hoe je technische tekeningen kan lezen, heel praktisch zeker als je later voor houtbewerker of automecanicien wil leren.

CLUSTER VAK UREN
LBV Levensbeschouwelijke vakken 2
     
Mens en Maatschappij    
  Project Algemene Vakken 12
  Artistieke vorming 2
  Beweging en gezondheid 2
     
STEM STEM-technieken 4
  Natuur en ruimte 2
     
Taal en Cultuur    
  Frans 2
  Engels 1
     
21st Century Skills Projecten 3 sessies van 11 weken (parallel) 3
  P21 – STEM (1-2-3)  
  P21 – Sport (1-2-3)  
  P21 – Kunst & Creatie (1)  
  P21 – Maatschappij en Welzijn (2/3)  
     
Groeikansen    
  Versterken 1
  Verdiepen 1
  ICT programming 1
    33

Elektromechanica

De naam zegt het zelf: zowel elektriciteit als mechanica vormen samen de basis van deze technisch-theoretische opleiding. earth 2581631 960 720

Eén van de meest polyvalente technologische studierichtingen!

Wiskunde is belangrijk om de theoretische achtergrond van de technieken te begrijpen. We bieden niet enkel een uur wiskunde extra aan, maar ook andere technische vakken opdat de leerling nog beter het hoger onderwijs aankan.
Deze doorstroomrichting is vooral gericht op masters technisch ingenieur.
In de nieuwe structuur wordt dit vervangen door "Technologische Wetenschappen" (tweede graad) en "Technologische Wetenschappen & Engineering" (derde graad).

Tweede graad              Derde graad

Nieuwe 1A

1A is een algemene vorming die een leerling overal kan volgen. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie (sessie 1)
 • Maatschappij & Welzijn (sessies 2 en 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

Klik hier voor meer informatie en nieuw vervolg van de studies

Nieuwe 1B

1B is een vorming in de B-stroom. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming (27 uur) twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie (sessie 1)
 • Maatschappij & Welzijn (sessies 2 en 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

Klik hier voor meer informatie en nieuw vervolg van de studies

2A - 2B

Vanaf schooljaar 2020-2021 steekt het tweede jaar van de eerste graad in een nieuw jasje.

leerlingen aan bord

We bouwen verder op wat we in het eerste jaar gezien hebben.

We werken nu wel met basisopties. In 2A hebben we vier basisopties van vijf uur (link).

In 2B bieden we een STE(A)M module van tien uur aan: STEM en Artistiek (link).

Publiciteit

Publiciteit is een richting met finaliteit arbeidsmarkt. Hier worden technologie en kunst gecombineerd tot STE(A)M waarbij A staat voor Arts. Het is dan ook niet verwonderlijk dat "Pub" in de nieuwe structuur vanaf 2021-2022 geleidelijk aan omgezet wordt naar Grafische Technieken (dubbele finaliteit). imacs wall

Mechanica

Arbeidsmarktgerichte Mechanica is fel begeerd door de lokale economie, omdat de leerlingen afstuderen in een knelpuntberoep.auto 2ll

De finaliteit is automechanica ook voor duaal leren auto. 

Houtbewerking

De leerlingen Houtbewerking (arbeidsmarktrichting) studeren af in een knelpuntberoep. De lokale bedrijven in deze sector bieden uitdagende stageplaatsen en nadien arbeidsplaatsen.dak shelter

De finaliteit is houtbewerking ook voor duaal leren hout. 

Duaal Auto

Duaal leren auto (in de derde graad) is een geknipte opleiding voor jongeren die al arbeidsmatuur zijn en die de allernieuwste technologieën in "echte" garages willen aanleren. Je bent drie dagen in een werkplekklas en voor de algemene vorming kom je twee dagen naar school. Je krijgt op de koop toe een verloning, dat is mooi meegenomen.
De leerlingen die slagen voor het  7de duaal jaar bekomen een volwaardig secundair diploma.

Duaal Hout

Duaal leren hout wordt als 7de specialisatiejaar aangeboden, wat wil zeggen dat indien je slaagt, je een volwaardig secundair diploma behaalt.CNC 02

Je krijgt je technische opleiding gedurende drie dagen in het bedrijf en je komt twee dagen naar school voor jouw algemene vorming.

Je krijgt een verloning voor de prestaties.

Houttechnieken

In houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Deze studierichting is zowel gericht op het behalen van een professionele bachelor als op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid tot vakman in de houtnijverheid met capaciteiten voor leidinggevende taken.

6THO stage

Hout Se-n-Se

Het accent van dit jaar ligt op projectontwikkeling. Het specifieke karakter van totaalproductie dat in de houtsector steeds aanwezig is, vormt de basis van deze specialisatieopleiding.

Je komt twee dagen naar school en je loopt twee dagen stage.

Grafische Technieken

Grafische technieken worden vanaf 2021-2022 ingericht. Op dit moment zijn er nog geen eindtermen. Zodra deze gestemd zijn, publiceren we meer informatie omtrent deze richting met dubbele finaliteit (professionele bachelor en arbeidsmarkt).

Deze richting behoort zowel tot het domein STEM als tot het domein Kunst & Creatie.Graphic Design

Contacteer ons

02 687 84 19