!! Aanmelden voor 1A en 1B via aanmelden.school !!   

Alle opties woodMet de komende onderwijshervormingen wil GITO Overijse niet stil blijven zitten.

Vanaf schooljaar2019-2020 kunnen de leerlingen van 1A en 1B nu ook kiezen voor volgende opties

 • SPORT
 •  STEM
 • Maatschappij & Welzijn
 • Kunst & Creatie.

2B

Vogelnestje

Net zoals in 1B, helpen we jou jouw talenten te leren ontdekken en om je te oriënteren naar een goede richting in de tweede graad.

De basisvorming bedraagt 20 uur maar we hebben de differentiatie (2 uur) via Project Algemene Vakken (PAV) geïntegreerd.

2B

Via de basisoptie maak je kennis met een domein. Op deze manier kan je ondervinden of een richting jou al dan niet ligt.

Je moet pas voor een richting kiezen in het derde leerjaar. Wat je dus in de eerste twee jaren van het secundair onderwijs leert, mag geen gevolgen hebben voor jouw keuze. Al je opties staan open. Om die reden hebben we gekozen om in het schooljaar 2020-2021 drie vakken in eenzelfde basisoptie STE(A)M te plaatsen:

 • Hout (STEM-technieken)
 • Mechanica (STEM-technieken)
 • Beeldende vorming (Kunst & Creatie)

Basisvorming (20 uur) + Differentiatie (2 uur)

We spreken voornamelijk van clusters van eindtermen die we wel meer detailleren via vakken. Het is wel zo dat eindtermen in meer dan een cluster en dus in meerdere vakken kunnen aangeboden worden. Zo kan je eindtermen van ICT of van Nederlands bv. in quasi alle vakken vinden.

Als gemeentelijke secundaire school zijn we openbaar onderwijs en bijgevolg pluralistisch. Wij bieden daarom voor de levensbeschouwelijke vakken zowel niet-confessionele zedenleer als de officieel erkende godsdiensten aan.

Project Algemene Vakken (PAV)

Via het leervak PAV worden de traditionele algemene vakken Nederlands, wiskunde, maatschappelijke vorming en werken met de computer geïntegreerd in projecten aangeboden. Je verwerkt de levensechte en herkenbare inhouden van die vakken (met (PAV) naast hun benaming) als één geheel, zoals dat ook in het echte leven gebeurt. In toffe projecten maak je kennis met al deze verschillende vakken zodat je jouw taal-, reken- en sociale vaardigheden kan inoefenen en deze direct kan gebruiken.

Met PAV willen we jou helpen om de stap als opgroeiende burger in de maatschappij te zetten. Het lidmaatschap van een samenleving noemen we burgerschap en dat is wat ons allen bindt. Je kan actief deelnemen aan onze gemeenschap,  en dit vanuit de rechten maar ook vanuit de plichten.

Cluster Vak Uren
 Mens & Maatschappij     Economische en financiële competenties (PAV) 1
Historisch bewustzijn (PAV)
1
Artistieke vorming 2
Beweging en gezondheid 2

Mens & Maatschappij

Economische en financiële competenties (PAV): Heb je je al eens afgevraagd wat banken doen; of waaarom mensen en ondernemingen belastingen moeten betalen; en hoe handel gedreven wordt? Dit en nog veel meer kom je te weten in jouw projecten, net zoals over de volgende vakken.

Historisch bewustzijn (PAV) behelst vooral geschiedenis. Het is goed om te weten hoe en waarom onze samenleving is zoals die vandaag de dag is.

Cultureel en artistiek bewustzijn is een combinatie van plastische en muzikale opvoeding met expressie. Wie weet, ontdek je nieuwe talenten.

Beweging en gezondheid is dan weer een combinatie van lichamelijke opvoeding met elementen van gezondheid (houding, EHBO, ...).

Woman Tree Circle Head Question Mark Face 1446557

Om dit te realiseren brengen we je 21ste eeuwse vaardigheden (21st Century Skills) bij, zoals kritisch denken, communiceren, samenwerken en mediawijsheid. Deze vaardigheden zijn een rode draad doorheen alle clusters en vakken.

Edu STEM

Cluster Vak Uren
 STEM     Wiskunde (PAV)
2
Wetenschappen 2
Techniek 2
Computationeel denken (PAV)
1

STEM staat voor Science (wetenschappen) Technology (technologie) Engineering (maken) Mathematics (wiskunde), en zit al jarenlang in ons DNA.

Wiskunde wordt overal gebruikt, daarom zal je wiskunde leren in projecten PAV. Dat is veel minder saai, en weet je wat, je ziet waar je wiskunde in het leven kan gebruiken.

Met Wetenschappen en Technieken brengen we je midden in onze technologische maatschappij. Je leert hierbij hoe de natuur en dingen werken, zodat je begrijpt waarom we welke technieken gebruiken. Of je later verpleger of schrijnwerker of piloot wordt, het loont de moeite om te weten hoe en waarom iets werkt. Via proefjes of projecten zal je sommige zaken zelf kunnen uittesten. We houden van actie!

Python.svg

Je kan het woordje "computer" in computationeel denken zien. Juist, gaming op de computer kan plezant zijn, maar hier leer je de computer te gebruiken om onder meer problemen te helpen oplossen, of om een presentatie te maken, of om een tekst te schrijven.

CLUSTER VAK Uren
Talen  Nederlands 3
 Nederlands Lezen 1
 Frans 2
 Engels 1

Talen zijn steeds belangrijk geweest en zullen dit ook blijven. Naast Nederlands hebben we Frans en Engels als moderne talen. Zeker in onze streek dichtbij Brussel is het kennen en het kunnen gebruiken van deze talen van groot belang.

EN FR NL vlaams

Je hebt misschien wel van de Pisa-resultaten gehoord, daarin kwam naar voren dat de jeugd van vandaag minder scoort dan voordien voor wiskunde en begrijpend lezen. In onze projecten van PAV zetten we volop in voor wiskunde en Nederlands. Voor Nederlands schenken we onder meer aandacht voor een speciaal uur begrijpend lezen. Je oefent begrijpend lezen niet enkel met actualiteit maar ook met teksten uit de andere vakken, zo word je een kei in begrijpend lezen en leer je al voor de andere vakken: twee vliegen in één klap.

Basisoptie STE(A)M (10 uur)

 steam coming out of the ears mad woman 800

Dit is niet wat we met STE(A)M bedoelen.

steam

Juist! De combinatie van STEM en Arts (kunst)

STEM
Hout en Mechanica

Maak je graag zaken in hout of metaal? Of heb je een voorliefde voor motoren en auto's of machines? Of wil je dit wel eens proberen of dit jou ligt? Dan is dit iets voor jou!

Weet je, er is ook een grote vraag naar vakmannen in deze domeinen. De firma's in onze Druivenstreek staan te springen om zulke mensen (man of vrouw) binnen te halen. Gegarandeerd werk in de streek, maar natuurlijk moet je je willen inzetten en er aanleg voor hebben. Niets voor niets.

Graphic Design

Kunst & Creatie

Ben je creatief en artistiek aangelegd, en wil je jouw vaardigheden en kennis uitbreiden? Dan is dit eveneens een aanrader voor jou. Je leert er waarnemen, analyseren, vormgeven, ideeën genereren en uiteindelijk creëren.

We maken met onze collega's van BKO plannen om dit zo optimaal te laten verlopen.

In STEM Technieken leer je ook grafisch werken op de computer, dan kan je zowel met jouw handen, als met onze grafische computers jouw artistieke talenten verkennen en vergroten.

Deze basisoptie is wat men noemt een niche richting. Niet iedereen mag dit dus inrichten, maar wij behoren tot de happy few.

hout en kunst

STE(A)M brengt domeinen bij elkaar.

Doe je liever mechanica of hout, dan zal Arts je toch inspireren om voorwerpen mooier te maken. En omgekeerd, het verwerken van hout of metaal in je kunstvoorwerpen, of het gebruik van gespecialiseerde werktuigen, is altijd mooi meegenomen.

Daarnaast scherp je jouw sociale en communicatieve vaardigheden aan.

 

follow your dreams

Elektromechanica

De naam zegt het zelf: zowel elektriciteit als mechanica vormen samen de basis van deze technisch-theoretische opleiding. earth 2581631 960 720

Eén van de meest polyvalente technologische studierichtingen!

Wiskunde is belangrijk om de theoretische achtergrond van de technieken te begrijpen. We bieden niet enkel een uur wiskunde extra aan, maar ook andere technische vakken opdat de leerling nog beter het hoger onderwijs aankan.
Deze doorstroomrichting is vooral gericht op masters technisch ingenieur.
In de nieuwe structuur wordt dit vervangen door "Technologische Wetenschappen" (tweede graad) en "Technologische Wetenschappen & Engineering" (derde graad).

Tweede graad              Derde graad

Nieuwe 1A

1A is een algemene vorming die een leerling overal kan volgen. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie (sessie 1)
 • Maatschappij & Welzijn (sessies 2 en 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

Klik hier voor meer informatie en nieuw vervolg van de studies

Nieuwe 1B

1B is een vorming in de B-stroom. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming (27 uur) twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie (sessie 1)
 • Maatschappij & Welzijn (sessies 2 en 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

Klik hier voor meer informatie en nieuw vervolg van de studies

2A - 2B

Vanaf schooljaar 2020-2021 steekt het tweede jaar van de eerste graad in een nieuw jasje.

leerlingen aan bord

We bouwen verder op wat we in het eerste jaar gezien hebben.

We werken nu wel met basisopties. In 2A hebben we vier basisopties van vijf uur (link).

In 2B bieden we een STE(A)M module van tien uur aan: STEM en Artistiek (link).

Publiciteit

Publiciteit is een richting met finaliteit arbeidsmarkt. Hier worden technologie en kunst gecombineerd tot STE(A)M waarbij A staat voor Arts. Het is dan ook niet verwonderlijk dat "Pub" in de nieuwe structuur vanaf 2021-2022 geleidelijk aan omgezet wordt naar Grafische Technieken (dubbele finaliteit). imacs wall

Mechanica

Arbeidsmarktgerichte Mechanica is fel begeerd door de lokale economie, omdat de leerlingen afstuderen in een knelpuntberoep.auto 2ll

De finaliteit is automechanica ook voor duaal leren auto. 

Houtbewerking

De leerlingen Houtbewerking (arbeidsmarktrichting) studeren af in een knelpuntberoep. De lokale bedrijven in deze sector bieden uitdagende stageplaatsen en nadien arbeidsplaatsen.dak shelter

De finaliteit is houtbewerking ook voor duaal leren hout. 

Duaal Auto

Duaal leren auto (in de derde graad) is een geknipte opleiding voor jongeren die al arbeidsmatuur zijn en die de allernieuwste technologieën in "echte" garages willen aanleren. Je bent drie dagen in een werkplekklas en voor de algemene vorming kom je twee dagen naar school. Je krijgt op de koop toe een verloning, dat is mooi meegenomen.
De leerlingen die slagen voor het  7de duaal jaar bekomen een volwaardig secundair diploma.

Duaal Hout

Duaal leren hout wordt als 7de specialisatiejaar aangeboden, wat wil zeggen dat indien je slaagt, je een volwaardig secundair diploma behaalt.CNC 02

Je krijgt je technische opleiding gedurende drie dagen in het bedrijf en je komt twee dagen naar school voor jouw algemene vorming.

Je krijgt een verloning voor de prestaties.

Houttechnieken

In houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Deze studierichting is zowel gericht op het behalen van een professionele bachelor als op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid tot vakman in de houtnijverheid met capaciteiten voor leidinggevende taken.

6THO stage

Hout Se-n-Se

Het accent van dit jaar ligt op projectontwikkeling. Het specifieke karakter van totaalproductie dat in de houtsector steeds aanwezig is, vormt de basis van deze specialisatieopleiding.

Je komt twee dagen naar school en je loopt twee dagen stage.

Grafische Technieken

Grafische technieken worden vanaf 2021-2022 ingericht. Op dit moment zijn er nog geen eindtermen. Zodra deze gestemd zijn, publiceren we meer informatie omtrent deze richting met dubbele finaliteit (professionele bachelor en arbeidsmarkt).

Deze richting behoort zowel tot het domein STEM als tot het domein Kunst & Creatie.Graphic Design

Contacteer ons

02 687 84 19