!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Studieaanbod 2021-2022 Nieuwe Matrix

Studieaanbod 2021 2022 G1

Studieaanbod 2021 2022 G2New

Studieaanbod 2021-2022 Oude organisatie

Studieaanbod 2021 2022 G22

Studieaanbod 2021 2022 G356

Studieaanbod 2021 2022 sense ea

Technologische Wetenschappen

Met onze richtingen Technologische Wetenschappen (in de tweede graad) en Technologische Wetenschappen & Engineering (derde graad) bereiden we je voor op zowel een ingenieursopleiding (burgerlijk ingenieur, industrieel en handelsingenieur) als op het Toelatingsexamen Arts & Tandarts (TAT).

engineer woman man

TAT GitoHiervoor werken we onder meer samen met de VUB faculteiten Ingenieur (IR) en Geneeskunde & Farmacie (GF). Reeds van in de tweede graad hebben we gezamenlijke projecten zodat je een heel goed gedacht kan vormen van wat je te wachten kan staan in de ingenieurswetenschappen en medische wetenschappen. Met die projecten ga je ook actief aan de slag, zodat je niet enkel theorie krijgt: al doende leert men ... beter.

Ingenieur of Arts?

 Wens je een carrière als officier bij Defensie dan ben je met deze opleiding op het juiste adres : polytechnische, sociale en militaire wetenschappen, arts, industrieel ingenieur, piloot. We bereiden je voor op het ingangsexamen van de Koninklijke Militaire School (KMS).

Klik hier om meer te weten over onze Technologisch Wetenschappen.

Python Programmeren

python banner

Gemakkelijk

Python is een gemakkelijk aan te leren programmeertaal. Deze taal kent bovendien een enorme groei in alle domeinen. Python wordt vooral in de domeinen van data science en machine learning gebruikt, maar ook voor het automatiseren via repetitieve handelingen (scripting) en voor het aanmaken van  websites.

python code hello

Computational thinking

Programmeren is in de eerste jaren gericht op het verwerven van vaardigheden (21st Century Skills) om problemen op te lossen. Het is in eerste instantie bedoeld om zakrekenmachines in de lessen wiskunde, economie etc. te vervangen. Spreadsheets (rekenbladen) kunnen al heel wat data (cijfers) verwerken, maar meestal moeten gegevens gezuiverd of omgezet worden, of zijn ze niet uitgedrukt in cijfers. Om dit te realiseren en om daadwerkelijk de gegevens te verwerken, roepen we dan de hulp in van Python.

python code figuur

In de hogere graden worden het gebruik van speciale Python modules (libraries) geleerd om specifieke problemen te helpen oplossen. We moeten zeker niet opnieuw het warm uitvinden. Indien je verder studeert (doorstroming - dubbele finaliteit) dan heb je deze technieken reeds onder de knie. Python wordt inderdaad meer en meer gebruikt in de academische wereld, zowel in de alfa- als in de beta-wetenschappen.

Wat was dat nu van data science en machine learning?

Data science (of datawetenschap) is voornamelijk gericht op het verwerven van inzichten en kennis uit data (gegevens). Je zal dat natuurlijk niet vanaf het eerste jaar kunnen, maar jong geleerd is oud gedaan. In de hogere jaren kan je dan wel al verschillende bronnen analyseren en exploiteren om inzichten te bekomen in de materie die je leert of wil bestuderen: armoedebestrijding, sportprestaties, economie, etc.

brain chips klein

Machine learning (Automatisch leren of machinaal leren) is een breed onderzoeksveld binnen kunstmatige intelligentie, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van algoritmes en technieken waarmee computers kunnen leren. De basisbegrippen zal je best kunnen gebruiken in onze richting van technologische wetenschappen.

Python is er voor jou binnen én buiten de school

Een groot voordeel van Python is dat er een grote "community" bestaat. Je kan dus ook leren van andere leden en/of je kan samenwerken met anderen over de ganse wereld om een project te realiseren al dan niet voor school. Indien er interessesferen of onderwerpen zijn die niet op school worden aangeboden, maar waarin je je toch wil verdiepen, dan zullen we je zeker helpen bij het vinden van de meest geschikte bronnen. 

blije kinderen programmeren

Sportwetenschappen

Met onze richting Sportwetenschappen (we starten nu in de tweede graad) bereiden we je voornamelijk voor op academische bachelors als Wetenschappen (Biochemie en Biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, en last but not least Bewegings- en revalidatiewetenschappen.

lopen 3Hiervoor werken we onder meer samen met de VUB faculteiten Lichamelijke Opvoeding en Kine (LOK) en Geneeskunde & Farmacie (GF) en de Erasmushogeschool Brussel. Reeds van in de tweede graad hebben we gezamenlijke projecten zodat je een heel goed gedacht kan vormen van wat je te wachten kan staan in deze disciplines. Met die projecten ga je ook actief aan de slag, zodat je niet enkel theorie krijgt: al doende beweegt men beter.

 

Klik hier om meer te weten over onze Sportwetenschappen.

Elektromechanica

De naam zegt het zelf: zowel elektriciteit als mechanica vormen samen de basis van deze technisch-theoretische opleiding. earth 2581631 960 720

Eén van de meest polyvalente technologische studierichtingen!

Wiskunde is belangrijk om de theoretische achtergrond van de technieken te begrijpen. We bieden niet enkel een uur wiskunde extra aan, maar ook andere technische vakken opdat de leerling nog beter het hoger onderwijs aankan.
Deze doorstroomrichting is vooral gericht op masters technisch ingenieur.
In de nieuwe structuur wordt dit vervangen door "Technologische Wetenschappen" (tweede graad) en "Technologische Wetenschappen & Engineering" (derde graad).

Tweede graad              Derde graad

A-stroom

De eerste graad A-stroom in iedere school heeft dezelfde eindtermen, waarbij een school deze aan haar pedagogisch project aanpast. De school kan in 2A een of meerdere basisopties inrichten.

1A is een algemene vorming die een leerling overal kan volgen. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

  • Kunst & Creatie / Maatschappij (sessies 1 - 2 - 3)
  • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
  • STEM (sessies 1 -2 - 3)

In 2A hebben we drie basisopties van vijf uur :

  • STEM & Sport Wetenschappen
  • STEM Technieken
  • Kunst & Creatie

Links naar  1A en 2A

B-Stroom

1B is een vorming in de B-stroom. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming (27 uur) twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

  • Kunst & Creatie / Maatschappij (sessies 1 - 2 - 3)
  • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
  • STEM (sessies 1 -2 - 3)

 In 2B bieden we een STE(A)M module van tien uur aan: STEM en Artistiek .

Links naar 1B en 2B

leerlingen aan bord

Kunst & Creatie (A)

Publiciteit is een richting met finaliteit arbeidsmarkt. Hier worden technologie en kunst gecombineerd tot STE(A)M waarbij A staat voor Arts. Het is dan ook niet verwonderlijk dat "Pub" in de nieuwe structuur vanaf 2021-2022 geleidelijk aan omgezet wordt naar Grafische Technieken (dubbele finaliteit) en Decor & Etalage (finaliteit Arbeidsmarkt)imacs wall

Mechanica

Arbeidsmarktgerichte Mechanica is fel begeerd door de lokale economie, omdat de leerlingen afstuderen in een knelpuntberoep.auto 2ll

De finaliteit is automechanica ook voor duaal leren auto. 

Houtbewerking

De leerlingen Houtbewerking (arbeidsmarktrichting) studeren af in een knelpuntberoep. De lokale bedrijven in deze sector bieden uitdagende stageplaatsen en nadien arbeidsplaatsen.dak shelter

De finaliteit is houtbewerking ook voor duaal leren hout. 

Duaal Auto

Duaal leren auto (in de derde graad) is een geknipte opleiding voor jongeren die al arbeidsmatuur zijn en die de allernieuwste technologieën in "echte" garages willen aanleren. Je bent drie dagen in een werkplekklas en voor de algemene vorming kom je twee dagen naar school. Je krijgt op de koop toe een verloning, dat is mooi meegenomen.
De leerlingen die slagen voor het  7de duaal jaar bekomen een volwaardig secundair diploma.

Duaal Hout

Duaal leren hout wordt als 7de specialisatiejaar aangeboden, wat wil zeggen dat indien je slaagt, je een volwaardig secundair diploma behaalt.CNC 02

Je krijgt je technische opleiding gedurende drie dagen in het bedrijf en je komt twee dagen naar school voor jouw algemene vorming.

Je krijgt een verloning voor de prestaties.

Hout Se-n-Se

Het accent van dit jaar ligt op projectontwikkeling. Het specifieke karakter van totaalproductie dat in de houtsector steeds aanwezig is, vormt de basis van deze specialisatieopleiding.

Je komt twee dagen naar school en je loopt twee dagen stage.

Houttechnieken

In houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Deze studierichting is zowel gericht op het behalen van een professionele bachelor als op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid tot vakman in de houtnijverheid met capaciteiten voor leidinggevende taken.

6THO stage

Grafische Technieken

In de tweede graad Grafische media krijg je een brede grafische basisopleiding op het vlak van het ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten zoals logo’s, posters, websites (webdesign)…

grafi 01

Elektromechanische Technieken

In de opleiding Elektromechanische technieken ontwikkel je inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen. Je leert procesgericht denken en oefent in technologische vaardigheden. Je combineert zowel het theoretische als het praktische aspect.

Na je opleiding kan je direct aan de slag (knelpuntberoep), of kan je je nog verder specialiseren via een professionele bachelor.

Contacteer ons

02 687 84 19