!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Studieaanbod 2021-2022 Nieuwe Matrix

Studieaanbod 2021 2022 G1

Studieaanbod 2021 2022 G2New

Studieaanbod 2021-2022 Oude organisatie

Studieaanbod 2021 2022 G22

Studieaanbod 2021 2022 G356

Studieaanbod 2021 2022 sense ea

Technologische Wetenschappen

Met onze richtingen Technologische Wetenschappen (in de tweede graad) en Technologische Wetenschappen & Engineering (derde graad) bereiden we je voor op zowel een ingenieursopleiding (burgerlijk ingenieur, industrieel en handelsingenieur) als op het Toelatingsexamen Arts & Tandarts (TAT).

engineer woman man

TAT GitoHiervoor werken we onder meer samen met de VUB faculteiten Ingenieur (IR) en Geneeskunde & Farmacie (GF). Reeds van in de tweede graad hebben we gezamenlijke projecten zodat je een heel goed gedacht kan vormen van wat je te wachten kan staan in de ingenieurswetenschappen en medische wetenschappen. Met die projecten ga je ook actief aan de slag, zodat je niet enkel theorie krijgt: al doende leert men ... beter.

Ingenieur of Arts?

 Wens je een carrière als officier bij Defensie dan ben je met deze opleiding op het juiste adres : polytechnische, sociale en militaire wetenschappen, arts, industrieel ingenieur, piloot. We bereiden je voor op het ingangsexamen van de Koninklijke Militaire School (KMS).

Klik hier om meer te weten over onze Technologisch Wetenschappen.

Sportwetenschappen

Je bent op je plaats in onze gloednieuwe richting Sportwetenschappen (SW) als je

atletiek laan

 • nieuwsgierig bent naar enerzijds wetenschappen en technologie, anderzijds naar allerlei bewegings- en sportactiviteiten,
 • veel inspanningen wil leveren,
 • over een groot doorzettingsvermogen beschikt,
 • zelfstandig kan werken, maar ook een teamplayer bent.

Voorwaarden om deze richting te volgen zijn:

 • een uitgesproken interesse en aanleg voor wetenschappen én voor sport,
 • een ruime motorische basis met voldoende hoog sportief niveau,
 • een positieve ingesteldheid ten opzichte van beweging,
 • een wiksundig inzicht hebben.

lijnenJe zal merken dat wiskunde, biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en fysica (natuurkunde) een belangrijke plaats innemen naast de sportvakken. Denk maar aan: anatomie, fysiologie, biomechanica, trainingsleer, (inleiding tot) motorisch leren en (inleiding tot) ontwikkelingsleer.

In het vak sport beoefen je uiteenlopende sporten: balsporten, atletiek, turnen, zwemmen, toestelturnen, ... maar ook ritmiek en expressie komen aan bod. Naast de verschillende sporten krijg je ook nog bewegingswetenschappen (inzicht in verantwoord bewegen, veiligheid bij het sporten en blessurepreventie, ..)

Volley meisjes

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (aso, kso, tso) van de finaliteit doorstroom. Ze zijn op zich al ambitieus maar in de specifieke vorming gaan we nog een stap verder.

Basisvorming STEM

mathematics 3821034 1280

                                                     De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (doorstroom):

       Domein       Vakken 3SW   
 4SW   
STEM  Wiskunde 4 4
   Biologie 1 1
   Chemie 1 1
   Natuurwetenschappen              
SV SV
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
  Totaal 7 7

Natuurwetenschappen is vanuit de basisvorming naar de specifieke vorming (SV) gebracht omdat alles in de SV uitgebreider wordt bestudeerd.

mountain biking 1210066 1280

 Specifieke Vorming Sportwetenschappen

       Domein       Vakken 3SW   
 4SW   
  Sportwetenschappen Specifieke vorming    
 Historisch en cultureel bewustzijn   
1 1
   Biologie - 1
   Chemie 1 1
   Fysica
2 4
   Anatomie       1 -
   Sport ICT / Media 1 -
   Beweging 3 3
   Sport 4 4
   Totaal 13 14

 

Basisvorming

 Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de finaliteit doorstroom (naar academische en professionele bachelors) die voor al de richtingen (aso, kso, tso) dezelfde is.

 Talen
       Domein       Vakken 3SW   
 4SW   
Talen
 Nederlands       4 4
   Frans 3 3
   Engels 3 3

Je volgt dus tien uur talen, maar ook in de STEM- en sportwetenschappenvakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je rapporten en verhandelingen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden.

blackboard 2721887 1280

 

Mens en Maatschappij
       Domein       Vakken 3SW   
 4SW   
    Mens en Maatschappij     
 Historische bewustzijn
2 2
   Economie 1 -
   Beweging en gezondheid    
SV SV
   ICT en Media
SV SV
   Artistieke vorming
 Project 
 Project

Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week.

De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie.

economy money

ICT en Media worden uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

Levensbeschouwelijke vakken
       Domein       Vakken 3SW   
 4SW   
LBV
 Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
2 2

 

Model 21e eeuwse vaardigheden crop

21st Century Skills

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel

       Domein        Vakken  3SW
4SW
       
Basisvorming  Wiskunde 4 4
   Natuurwetenschappen                 SV SV
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
   Biologie 1 1
   Chemie 1 1
   Nederlands 4 4
   Frans 3 3
   Engels 3 3
   Historisch bewustzijn 2 2
   Economie 1 -
   Beweging en Gezondheid SV SV
   ICT & Media SV SV
   Artistieke Vorming  Project    Project 
   Levensbeschouwelijke Vakken 2 2
  Totaal Basisvorming 22 21
       
 Specifieke Vorming   Historisch en cultureel bewustzijn  1 1
   Biologie - 1
   Chemie 1 1
   Fysica 2 4
   Anatomie 1 -
   Sport ICT / Media
1 -
   Beweging 3 3
   Sport 4 4
   Totaal Specifieke Vorming 13 14
       
Totaal  Specifieke en Basisvorming 35 35

 

karate 2578819 1280

 

 

 

Sportwetenschappen

Met onze richting Sportwetenschappen (we starten nu in de tweede graad) bereiden we je voornamelijk voor op academische bachelors als Wetenschappen (Biochemie en Biotechnologie, Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, en last but not least Bewegings- en revalidatiewetenschappen.

lopen 3Hiervoor werken we onder meer samen met de VUB faculteiten Lichamelijke Opvoeding en Kine (LOK) en Geneeskunde & Farmacie (GF) en de Erasmushogeschool Brussel. Reeds van in de tweede graad hebben we gezamenlijke projecten zodat je een heel goed gedacht kan vormen van wat je te wachten kan staan in deze disciplines. Met die projecten ga je ook actief aan de slag, zodat je niet enkel theorie krijgt: al doende beweegt men beter.

 

Klik hier om meer te weten over onze Sportwetenschappen.

Elektromechanica

De naam zegt het zelf: zowel elektriciteit als mechanica vormen samen de basis van deze technisch-theoretische opleiding. earth 2581631 960 720

Eén van de meest polyvalente technologische studierichtingen!

Wiskunde is belangrijk om de theoretische achtergrond van de technieken te begrijpen. We bieden niet enkel een uur wiskunde extra aan, maar ook andere technische vakken opdat de leerling nog beter het hoger onderwijs aankan.
Deze doorstroomrichting is vooral gericht op masters technisch ingenieur.
In de nieuwe structuur wordt dit vervangen door "Technologische Wetenschappen" (tweede graad) en "Technologische Wetenschappen & Engineering" (derde graad).

Tweede graad              Derde graad

A-stroom

De eerste graad A-stroom in iedere school heeft dezelfde eindtermen, waarbij een school deze aan haar pedagogisch project aanpast. De school kan in 2A een of meerdere basisopties inrichten.

1A is een algemene vorming die een leerling overal kan volgen. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie / Maatschappij (sessies 1 - 2 - 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

In 2A hebben we drie basisopties van vijf uur :

 • STEM & Sport Wetenschappen
 • STEM Technieken
 • Kunst & Creatie

Links naar  1A en 2A

B-Stroom

1B is een vorming in de B-stroom. Onze leerlingen kunnen naast de algemene basisvorming (27 uur) twee uur groeikansen (verdieping & versterking) en extra uur ICT programmering, drie sessies kiezen uit projecten 21st Century Skills:

 • Kunst & Creatie / Maatschappij (sessies 1 - 2 - 3)
 • Sport (sessies 1 - 2 - 3)
 • STEM (sessies 1 -2 - 3)

 In 2B bieden we een STE(A)M module van tien uur aan: STEM en Artistiek .

Links naar 1B en 2B

leerlingen aan bord

Kunst & Creatie (A)

Publiciteit is een richting met finaliteit arbeidsmarkt. Hier worden technologie en kunst gecombineerd tot STE(A)M waarbij A staat voor Arts. Het is dan ook niet verwonderlijk dat "Pub" in de nieuwe structuur vanaf 2021-2022 geleidelijk aan omgezet wordt naar Grafische Technieken (dubbele finaliteit) en Decor & Etalage (finaliteit Arbeidsmarkt)imacs wall

Mechanica

Arbeidsmarktgerichte Mechanica is fel begeerd door de lokale economie, omdat de leerlingen afstuderen in een knelpuntberoep.auto 2ll

De finaliteit is automechanica ook voor duaal leren auto. 

Houtbewerking

De leerlingen Houtbewerking (arbeidsmarktrichting) studeren af in een knelpuntberoep. De lokale bedrijven in deze sector bieden uitdagende stageplaatsen en nadien arbeidsplaatsen.dak shelter

De finaliteit is houtbewerking ook voor duaal leren hout. 

Duaal Auto

Duaal leren auto (in de derde graad) is een geknipte opleiding voor jongeren die al arbeidsmatuur zijn en die de allernieuwste technologieën in "echte" garages willen aanleren. Je bent drie dagen in een werkplekklas en voor de algemene vorming kom je twee dagen naar school. Je krijgt op de koop toe een verloning, dat is mooi meegenomen.
De leerlingen die slagen voor het  7de duaal jaar bekomen een volwaardig secundair diploma.

Duaal Hout

Duaal leren hout wordt als 7de specialisatiejaar aangeboden, wat wil zeggen dat indien je slaagt, je een volwaardig secundair diploma behaalt.CNC 02

Je krijgt je technische opleiding gedurende drie dagen in het bedrijf en je komt twee dagen naar school voor jouw algemene vorming.

Je krijgt een verloning voor de prestaties.

Hout Se-n-Se

Het accent van dit jaar ligt op projectontwikkeling. Het specifieke karakter van totaalproductie dat in de houtsector steeds aanwezig is, vormt de basis van deze specialisatieopleiding.

Je komt twee dagen naar school en je loopt twee dagen stage.

Houttechnieken

In houttechnieken ligt de nadruk op het verwerven van technische en praktische kennis. Deze studierichting is zowel gericht op het behalen van een professionele bachelor als op onmiddellijke tewerkstelling. Je wordt opgeleid tot vakman in de houtnijverheid met capaciteiten voor leidinggevende taken.

6THO stage

Grafische Technieken

In de tweede graad Grafische media krijg je een brede grafische basisopleiding op het vlak van het ontwerpen, vormgeven en zelfstandig realiseren van grafische eindproducten zoals logo’s, posters, websites (webdesign)…

grafi 01

Elektromechanische Technieken

In de opleiding Elektromechanische technieken ontwikkel je inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen. Je leert procesgericht denken en oefent in technologische vaardigheden. Je combineert zowel het theoretische als het praktische aspect.

Na je opleiding kan je direct aan de slag (knelpuntberoep), of kan je je nog verder specialiseren via een professionele bachelor.

Contacteer ons

02 687 84 19