!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

 • We gaan ervoor!

  We gaan ervoor!

  Meer Info
 • NIEUW ASO Sportwetenschappen

  NIEUW ASO Sportwetenschappen

  Meer Info
 • NIEUW

  NIEUW

  Elektromechanische Technieken

  Meer Info
 • NIEUW KSO

  NIEUW KSO

  Grafische Technieken

  Meer Info
 • Virtueel bezoek aan ons Gito

  Virtueel bezoek aan ons Gito

  Bezoek vanop uw stoel onze infrastructuur

  Meer Info
 • Duaal Auto

  Duaal Auto

  Een stap voor op de rest
  Meer Info
 • = Nieuw - Kunst en Creatie =

  = Nieuw - Kunst en Creatie =

  Jouw eerste stap in het Kunstonderwijs
  Meer Info

   Aude sapere et actum                                        Durf te weten en te doen 


Jouw talenten worden gezocht

De gemeente maakt school

Het nieuwe gemeentebestuur wil naar aanleiding van de nieuwe organisatie van het secundair onderwijs het aanbod van het GITO Overijse zowel verbreden als verdiepen, waarbij de leerling centraal staat. Het GITO is geëvolueerd van Technisch naar Gemeeteljke Instituut voor 'TOEKOMSTGERICHT' Onderwijs met natuurlijk het behoud van STEM, zijn DNA, aangevuld met ASO en KSO.


Meer info
School Learning


  Tweede Graad Houttechnieken STEM

  leerling

  Houttechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

  • Je maakt uitgebreid kennis met industriële technologie en specifiek met de wetenschappelijke basis van technische vakken als toegepaste bouwkunde, constructieleer, materiaalkunde en de praktische uitvoer.
  • Belangrijk accent in de studierichting ligt op toegepaste fysica, STEM, wiskunde.  
  • Je leert over houtbewerkingsmachines (conventioneel en CNC-gestuurd), basisconstructies, - technieken en -materialen om meubels te maken, kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren, grondstoffen en onderdelen bewerken voor meubelen en technologie en technieken binnen de houtsector.  
  • Je ontwerpt en maakt constructies en projecten in hout.
  • Je kan hierbij digitale technologie gebruiken, zowel bij de voorbereiding, het modelleren met CAD, CAM en het machinaal realiseren zelf.

  2020 34THO Ohm 01 small

  In de tweede graad word je opgeleid om alles te leren over houttechnieken, een belangrijke en grote tak van onze industrie. In de theorie- en praktijklessen leer je houten constructies ontwerpen, tekenen en lezen, je maakt kennis met basisbegrippen uit de houtbewerking en leert werken met verschillende materialen, werktuigen en machines. In je praktische vorming maak je kennis met machinale bewerkingen, werktuigen, en je leert nauwkeurig en veilig werken.

  Vakken Houttechnieken (HT)

  De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de dubbele finaliteit. Dubbel wil zeggen dat je zowel voorbereid wordt om verder te studeren (in het bijzonder een professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

  STEM - Basisvorming

  De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (dubbele finaliteit):

         Domein       Vakken 3HT 
  4HT
  STEM  Wiskunde 3 3
     Natuurwetenschappen                 2 2
     Ruimtelijk bewustzijn 1 1
    Totaal 6 6

   Specifieke Vorming Houttechnieken

  Domein       Vakken 3HT  
   4HT  
    HT Specifieke  Vorming     
   Industriële Wiskunde 1 1
     Materiaalkunde (Chemie)   1 -
     Fysica
  2 1
     Constructieleer
  1 2
     Bouwkunde
  1 2
     Organisatie & Realisatie
  3 2
     CNC 2 3
     STEM Project 2 2
    Totaal 13 13

   Last but not least

  Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw HT-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons Gito wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

  Basisvorming

   Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de dubbele finaliteit die voor al de richtingen (kso, tso) dezelfde is.

  blackboard 2721887 1280

   Talen
         Domein       Vakken 3HT 
   4HT   
  Talen
  Nederlands       4 4
    Frans 2 2
    Engels 2 2
    Totaal 8 8

  Je volgt dus acht uur talen, maar ook in de STEM-vakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je verslagen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden.

  Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn, waaronder veel internationale. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact zal komen met een Franstalig of Engelstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans en Engels goed onder de knie hebt.

  Mens en Maatschappij
         Domein       Vakken 3HT   
   4HT  
      Mens en Maatschappij     
  Historische bewustzijn
  1 2
    Economie 1 -
    Beweging en gezondheid    
  2 2
    ICT en Media
  1 1
    Artistieke vorming
   Project 
   Project 
    Totaal 5 5

  Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week in 4EMT.

  De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie.

  economy money

  Beweging en gezondheid is meer dan enkel Lichamelijke Opvoeding. Er wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

  ICT en Media worden ook wel uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

  De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

  Levensbeschouwelijke vakken
         Domein       Vakken 3HT  
   4HT 
  LBV
  Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
  2 2

  Model 21e eeuwse vaardigheden crop

  21st Century Skills

  In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

  Lessentabel

         Domein        Vakken  3HT 
  4HT
         
  Basisvorming  Wiskunde 3 3
     Natuurwetenschappen                 2 2
     Ruimtelijk bewustzijn 1 1
     Nederlands 4 4
     Frans 2 2
     Engels 2 2
     Historisch bewustzijn 1 2
     Economie 1 -
     Beweging en Gezondheid 2 2
     ICT & Media 1 1
     Artistieke Vorming  Project    Project 
     Levensbeschouwelijke Vakken 2 2
    Totaal Basisvorming 21 21
         
   Specifieke Vorming   Industriële Wiskunde 1 1
     Marteriaalkunde (Chemie) 1 -
     Fysica 2 1
     Constructieleer 1 2
     Bouwkunde 1 2
     Organisatie & Realisatie 3 2
     CNC 2 3
     STEM Project 2 2
     Totaal Specifieke Vorming 13 13
         
  Totaal  Specifieke en Basisvorming 34 34

   

   

   TSO hout kleur

   

  Houttechnieken STEM Dubbele finaliteit TSO Hout

  • Ouderraad Spaghettifestijn

   Overheerlijke pasta eten en tegelijk de activiteiten van onze leerlingen steunen? Dat kan tijdens ons spaghettifestijn!

   Inschrijven via deze link.

   Spaghetti Bolognaise of Vegan : € 10

   Kinderportie : € 6

  • Openlesdag

   Leerlingen van de basisscholen uit de streek komen proeven van
   • Programmeren
   • Grafische technieken
   • Schakeltechnieken
   • Hout
   • Mechanica
   • EHBO
   • Auto
  • Inloopdag eerste graad

   Kom proeven van kunst, techniek en wetenschappen! Voor wie : nieuwsgierige leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en hun ouders. Gelieve via deze link te registreren: Registratieformulier
  • Nocturne

   Je kan het GITO verkennen via een georganiseerde rondleiding doorheen de school. Ben je benieuwd naar onze verschillende STEM- en kunstprojecten en onze ateliers? Kom dan zeker kijken!

   De nocturne loopt van 17u tot en met 21u.

   Kan je niet wachten? Kijk dan naar onze virtuele toer van het GITO Overijse!

  Contacteer ons

  02 687 84 19