!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

 • We gaan ervoor!

  We gaan ervoor!

  Meer Info
 • NIEUW ASO Sportwetenschappen

  NIEUW ASO Sportwetenschappen

  Meer Info
 • NIEUW

  NIEUW

  Elektromechanische Technieken

  Meer Info
 • NIEUW KSO

  NIEUW KSO

  Grafische Technieken

  Meer Info
 • Digitale Inschrijvingen

  Digitale Inschrijvingen

  Inschrijvingen kunnen nu digitaal
  Meer Info
 • Virtueel bezoek aan ons Gito

  Virtueel bezoek aan ons Gito

  Bezoek vanop uw stoel onze infrastructuur

  Meer Info
 • Duaal Auto

  Duaal Auto

  Een stap voor op de rest
  Meer Info
 • = Nieuw - Kunst en Creatie =

  = Nieuw - Kunst en Creatie =

  Jouw eerste stap in het Kunstonderwijs
  Meer Info

Aude sapere et actum                                Durf te weten en te doen

Technologische Wetenschappen

book read student students

bedieningTechnologishe wetenschappen in de tweede graad biedt een brede algemene vorming en is op en top STEM. Zowel Science, Technology, Engineering en Mathematics komen ruim aan bod.

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (aso, kso, tso) van de finaliteit doorstroom. Ze zijn op zich al ambitieus maar in de specifieke vorming gaan we nog een stap verder.

We opteren nog niet voor een specialiteit (dat is voor de derde graad), maar wel voor een brede technologische en wetenschappelijke vorming met bijzondere aandacht voor de wiskundige vorming. Vermits het vak wiskunde in de tweede graad, maar vooral in de derde graad een zeer belangrijke plaats inneemt, zijn een goede wiskundige basis en goed inzicht wenselijk (6u. wiskunde in het derde leerjaar, 7u. in het vierde).

STEM - Basisvorming

De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (doorstroom):

       Domein       Vakken 3TW   
 4TW   
STEM  Wiskunde 4 4
   Biologie 1 1
   Chemie 1 1
   Natuurwetenschappen              
SV SV
  Aardrijkskunde 1 1

Natuurwetenschappen is vanuit de basisvorming naar de specifieke vorming (SV) gebracht omdat alles in de SV uitgebreider wordt bestudeerd.

 Specifieke Vorming Technologische Wetenschappen

STEM zit in ons DNA en Technologische Wetenschappen is daar wel het meest uitgesproken voorbeeld van.

Wiskunde

In de specifieke vorming volg je twee uur extra gevorderde wiskunde in beide leerjaren en in 4TW wordt dit aangevuld met een uur bedrijfseconomische wiskunde. Iedereen volgt een uur economie in het derde jaar basisvorming. De bedrijfseconomische wiskunde gaat hier verder op door maar concentreert zich vooral op de bedrijfseconomische aspecten. Het is voor een bedrijf van groot belang dat de technologie en technieken op een financieel-economisch verantwoorde wijze geïmplementeerd en gebruikt worden. Ofschoon bedoeld als voorbereiding op handelsingenieur komt deze vorming ook goed van pas voor burgerlijk of industrieel ingenieur.

math white board

Everything is physics

Bestudeer je nu zwarte gaten of hersenen, op een bepaald moment kom je terecht in de wereld van de fysica, zo ook in de technologie.Python raspberry pi

Eerst gaan we veel dieper in op de natuurwetenschappen van de basisvorming. Vervolgens volg je gevorderde fysica waarbij je in contact komt met heel wat disciplines:

 • elektromagnetisme
 • elektrodynamica
 • elektronica
 • mechanica
 • constructieleer
 • thermodynamica
 • fluïdomechanica

Onnodig te vermelden dat een degelijk wiskundig inzicht van groot belang is, vandaar ook zes uur wiskunde en in de derde graad Technologische Wetenschappen & Engineering acht of negen uur.

       Domein       Vakken 3TW   
 4TW   
   STEM Specifieke  Vorming     
 Wiskunde 2 2
   Fysica 6 6
   Toegepaste Informatica 1 1
   Projecten              
2 2
   Bedrijfseconomische wiskunde       - 1

 

STEM – Engineering

De specifieke vorming is niet puur theoretisch, zo zijn er labo's waar je kan experimenteren of de theorie toepassen. Maar er is meer. Dankzij onze samenwerking met bedrijven maar vooral met de VUB-faculteiten Ingenieurswetenschappen (IR) en Geneeskunde & Farmacie (GF) en het STEM-steunpunt van de VUB zal je participeren in gezamenlijke projecten waarbij je ten volle je capaciteiten kan gebruiken en/of uitbreiden.

Engineering lab

Toegepaste Informatica

Ontmoet jouw toekomst nu in onze Technologische Wetenschappen & Engineering

Python Programmeren

screen program dark envIn de eerste graad heb je leren programmeren met onder meer Scratch, maar in het bijzonder heb je de basis geleerd van Python, de programmeertaal bij uitstek voor wetenschappers. Ben je nieuw in ons Gito? Heb je dit niet nog niet gevolgd? Geen probleem. We beginnen from scratch in de klas en via ons leerplatform kan je alles herhalen en oefeningen maken.

Naargelang de inhoud van bovenstaande STEM-vakken leer je het gebruik van gespecialiseerde libraries om problemen op te lossen. Dit wil ook zeggen dat je theorie en praktijk krijgt van de eindtermen van de derde graad computerwetenschappen. Dit is dan ook mooi meegenomen.

 

Raspberry Pi

Iedere leerling krijgt zijn persoonlijke Raspberry Pi en toebehoren.Raspberry Pi in Adafruit case

Last but not least

Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw TW-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons Gito en/of docenten van de VUB wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

Basisvorming

 Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de finaliteit doorstroom (naar academische en professionele bachelors) die voor al de richtingen (aso, kso, tso) dezelfde is.

 Talen
       Domein       Vakken 3TW   
 4TW   
Talen
Nederlands       4 4
  Frans 3 3
  Engels 3 3

Je volgt dus tien uur talen, maar ook in de STEM-vakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je rapporten en verhandelingen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden (ook voorbereiding op toelatingsexamen Koninklijke Militaire School en Artsen & Tandartsen).

Python is al in het Engels, maar de analyses voor en de documentatie van je programma's schrijf je in Engels. Voorts stimuleren we je ook om Engelstalige vakliteratuur te lezen en te interpreteren.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact zal komen met een Franstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans goed onder de knie hebt.

Mens en Maatschappij
       Domein       Vakken 3TW   
 4TW   
    Mens en Maatschappij     
Historische bewustzijn
2 2
  Economie 1 -
  Beweging en gezondheid    
2 2
  ICT en Media
SV SV
  Artistieke vorming
 Project 
 Project

Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week.

De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie. Zoals hoger vermeld, volg je in de specifieke vorming van 4TW bedrijfseconomische wiskunde. Daarin wordt kort teruggekeerd op de economie van 3TW maar ga je voornamelijk de wiskunde toepassen in een bedrijfseconomische context.

economy money

Beweging en gezondheid is meer dan enkel Lichamelijke Opvoeding. Er wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

ICT en Media worden uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

Levensbeschouwelijke vakken
       Domein       Vakken 3TW   
 4TW   
LBV
Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
2 2

 

Model 21e eeuwse vaardigheden crop

21st Century Skills

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

wiebe 3

 

 

 

STEM TSO Doorstroom Ingenieur Toegepaste informatica Raspberry pi Python


Jouw talenten worden gezocht

De gemeente maakt school

Het nieuwe gemeentebestuur wil naar aanleiding van de nieuwe organisatie van het secundair onderwijs het aanbod van het GITO Overijse zowel verbreden als verdiepen, waarbij de leerling centraal staat. Het GITO evolueert naar een GISO 'Gemeentelijk Instituut voor SECUNDAIR Onderwijs' met natuurlijk het behoud van STEM, zijn DNA.


Meer info
School Learning


  • Ouderraad Spaghettifestijn

   Overheerlijke pasta eten en tegelijk de activiteiten van onze leerlingen steunen? Dat kan tijdens ons spaghettifestijn!

   Inschrijven via deze link.

   Spaghetti Bolognaise of Vegan : € 10

   Kinderportie : € 6

  • Openlesdag

   Leerlingen van de basisscholen uit de streek komen proeven van
   • Programmeren
   • Grafische technieken
   • Schakeltechnieken
   • Hout
   • Metaal
   • EHBO
   • Auto
   • Maatschappij en Welzijn / COGI
  • Inloopdag eerste graad

   Kom proeven van kunst, techniek en wetenschappen! Voor wie : nieuwsgierige leerlingen van het 5de en 6de leerjaar en hun ouders. Gelieve via deze link te registreren: Registratieformulier
  • Nocturne

   Je kan het GITO verkennen via een georganiseerde rondleiding doorheen de school. Ben je benieuwd naar onze verschillende STEM- en kunstprojecten en onze ateliers? Kom dan zeker kijken!

   Kan je niet wachten? Kijk dan naar onze virtuele toer van het GITO Overijse!

  Contacteer ons

  02 687 84 19