!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Dubbele finaliteit

Elektromechanische Technieken

EMT blad

Elektromechanische technieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

 • Je maakt uitgebreid kennis met industriële technologie. 
 • In deze studierichting zijn STEM en wiskunde belangrijk. 
 • Je leert over de theoretische basis van technische vakken (toegepaste elektriciteit en toegepaste fysica) en je leert denken in functie van het proces om onderhoudsacties uit te voeren. 
 • Je ontwikkelt technologische vaardigheden en leert verschillende materialen en technieken kennen. 
 • Vanuit een interesse in technologie en in het onderhoud van mechanische of elektrische systemen of koel- en warmtetechnieken leer je theoretische inzichten in de praktijk toepassen: bvb elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren, ok preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen.

De elektromechanische technieken vormen de basis van elke moderne industriële onderneming. Met je gezonde interesse voor wetenschappen, wiskunde en techniek ben je dan ook de ideale leerling voor de studierichting elektromechanische technieken.

 meter

In de tweede graad wordt de basis van je technologisch-wetenschappelijke kennis gelegd. De focus ligt dan nadrukkelijk op de twee hoofdgebieden mechanica en elektriciteit en dit zowel theoretisch als praktisch. Verschillende wetten zoals die van Ohm en Newton zullen geen nobele onbekenden meer zijn.

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de dubbele finaliteit. Dubbel wil zeggen dat je zowel voorbereid wordt om verder te studeren (in het bijzonder een professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

screen machine

STEM - Basisvorming

De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (dubbele finaliteit):

       Cluster      Vakken 3EMT 
4EMT
STEM  Wiskunde 3 3
 Natuurwetenschappen                 2 2
 Ruimtelijk bewustzijn 1 1
  Totaal 6 6

 Specifieke Vorming Elektromechanische Technieken

       Domein      Vakken 3EMT  
 4EMT  
  EMT Specifieke  Vorming     
 Industriële Wiskunde 1 1
 Fysica 2 1
 Elektriciteit en Elektronica
1 2
 Mechanica
2 2
 STEM Project
2 2
   Organisatie 2 -
   Diagnose 1 -
   Elektromechanica 2 5
  Totaal 13 13

 

STEM – Engineering

De specifieke vorming is theoretisch en praktisch, zo zijn er labo's waar je kan experimenteren of de theorie toepassen. Maar er is meer. Dankzij onze samenwerking met bedrijven maar vooral met het STEM-steunpunt van de VUB zal je participeren in gezamenlijke projecten waarbij je ten volle je capaciteiten kan gebruiken en/of uitbreiden.

pc factory

Last but not least

Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw EMT-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons Gito en/of docenten van de VUB wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

Basisvorming

 Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de dubbele finaliteit die voor al de richtingen (kso, tso) dezelfde is.

 Talen
       Cluster      Vakken 3EMT 
 4EMT   
Talen
Nederlands       4 4
  Frans 2 2
  Engels 2 2
  Totaal 8 8

Je volgt dus acht uur talen, maar ook in de STEM-vakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je verslagen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn, waaronder veel internationale. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact zal komen met een Franstalig of Engelstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans en Engels goed onder de knie hebt.

Mens en Maatschappij
       Cluster      Vakken 3EMT   
 4EMT  
    Mens en Maatschappij     
Historische bewustzijn
1 2
  Economie 1 -
  Beweging en gezondheid    
2 2
  ICT en Media
1 1
  Artistieke vorming
 Project 
 Project
  Totaal 5 5

Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week in 4EMT.

De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie.

economy money

Beweging en gezondheid is meer dan enkel Lichamelijke Opvoeding. Er wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

ICT en Media worden ook wel uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

Levensbeschouwelijke vakken
       Cluster      Vakken 3EMT  
 4EMT 
LBV
Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
2 2

Model 21e eeuwse vaardigheden crop

21st Century Skills

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel
   Cluster    Vakken 3EMT  4EMT 
    
STEM  Wiskunde 3 3
   Natuurwetenschappen                 2 2
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
       
Talen  Nederlands 4 4
   Frans 2 2
   Engels 2 2
       
 Mens & Maatschappij   Historisch bewustzijn 1 2
   Economie 1 -
   Beweging en gezondheid 2 2
   ICT & Media 1 1
   Artistieke Vorming  Project   Project 
       
LBV  Levensbeschouwelijke vakken 2 2
       
Totaal Basisvorming   21 21
       
Specifieke Vorming  Indtustriële wiskunde 1 1
   Fysica 2 2
   Elektriciteit en Elektronica
1 2
   Mechanica 2 2
   STEM Project 2 2
   Organisatie 2 -
   Diagnose 1 -
   Elektromechanica 2 4
 Totaal Specifieke Vorming    13 13
       
 Totaal Elektromechanische Technieken   34 34

engineer 4904913 1280

 

 

 

Elektromechanische Technieken STEM

 Elektromechanische technieken 

CNC 3 DisplayIn de opleiding Elektromechanische technieken (dubbele finaliteit STEM) ontwikkel je inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen. Je leert procesgericht denken en oefent in technologische vaardigheden.

Je combineert zowel het theoretische als het praktische aspect.

Na je opleiding kan je direct aan de slag (knelpuntberoep), of kan je je nog verder specialiseren via een professionele bachelor.

     Meer weten? Klik hier    

Grafische Technieken

grafisch computer schets

Grafische technieken is een artistieke en theoretisch-praktische studierichting waarin je een basisvorming en specifieke vorming krijgt. Bij grafische technieken zijn kunstbeschouwing, technologie en het samengaan van wetenschap, techniek, engineering en artistiek-creatieve processen en wiskunde belangrijke aspecten.

STE(A)M op zijn best

 • Je maakt kennis met het ontwerpen, het voorbereiden en het realiseren van een grafisch eindproduct.
 • Je leert werken met druk, print en online. 
 • Het is vooral de bedoeling dat je de basistechnieken aanleert en dat je zowel technologisch als theoretisch inzicht verwerft in het proces en het product. 
 • Je leert een concept vertalen in een grafisch ontwerp, het ontwerp druktechnisch voorbereiden (lay-out, opmaak, bewerking, illustraties) en ook digitale publicaties realiseren (eenvoudige websites, pdf-documenten)


grafi 01

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de dubbele finaliteit. Dubbel wil zeggen dat je zowel voorbereid wordt om verder te studeren (in het bijzonder een professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

posting post computer icon

STEM - Basisvorming

De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (dubbele finaliteit):

       Cluster     Vakken 3GT 
4GT
STEM  Wiskunde 3 3
 Natuurwetenschappen                 2 2
 Ruimtelijk bewustzijn 1 1
  Totaal 6 6

 Specifieke Vorming GrafischeTechnieken

       Domein      Vakken 3GT  
 4GT  
  GT Specifieke  Vorming     
 Grafische Wiskunde 1 1
 Kunst & Cultuur
2 2
 STE(A)M Project 2 2
 Grafische Technieken
8 8
   Totaal 13 13

 

In de tweede graad bereid je jou voor op zowel grafimediaals crossmedia.

Grafimediais de combinatie van printmedia, multimedia en audiovisueel. Printmedia is alles wat schriftelijk is. Dat kan zowel een t-shirt als een boek zijn, maar ook een gedrukte tekst op een auto. Multimedia is alles wat interactief is. Dat kan bijvoorbeeld een sociaal netwerk zijn zoals Facebook, maar ook het nieuws of de computer zelf. Audiovisueel is dan weer alles wat met beeld en geluid te maken heeft. Dat zijn dus films, series, eigenlijk video's.

people work hands business

Bij grafimedia focussen we op de printmedia. Zo voer je prepress-handelingen uit, zoals het opmaken en bewerken van digitale content. Deze content beantwoordt aan grafische en druktechnische kwalitatieve en kwantitatieve eisen, teneinde deze als input te gebruiken of aan te leveren voor het aanmaken van bestanden die geschikt zijn voor crossmediale publicaties (drukwerk en digitale publicaties).

Bij crossmediaworden er meerdere platformen ingezet. Denk aan televisie, radio, websites of social media diensten. De optelsom van al deze media uitingen binnen één totaalconcept wordt crossmedia genoemd. Je bewerkt dus de  aangeleverde content en ontwikkelt onderdelen van een design voor crossmediale/multimediale producties . Je  houdt hierbij rekening met zowel de grafische als technisch voorbereide eisen/kaders, teneinde ondersteuning te bieden voor het mee ontwikkelen van kwaliteitsvolle producties.

Last but not leastweb programming

Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw GT-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons Gito wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

Basisvorming

 Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de dubbele finaliteit die voor al de richtingen (kso, tso) dezelfde is.

 Talen
       Cluster      Vakken 3GT 
 4GT   
Talen
Nederlands       4 4
  Frans 2 2
  Engels 2 2
  Totaal 8 8

Je volgt dus acht uur talen, maar zeker in de STE(A)M-vakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je verslagen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn, waaronder veel internationale. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact zal komen met een Franstalig of Engelstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans en Engels goed onder de knie hebt.

blackboard 2721887 1280

Mens en Maatschappij
       Cluster      Vakken 3GT   
 4GT  
    Mens en Maatschappij     
Historische bewustzijn
1 2
  Economie 1 -
  Beweging en gezondheid    
2 2
  ICT en Media
1 1
  Artistieke vorming
 Project 
 Project
  Totaal 5 5

Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week in 4EMT.

De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie.

geld

Beweging en gezondheid is meer dan enkel Lichamelijke Opvoeding. Er wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

ICT en Media worden ook wel uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

Levensbeschouwelijke vakken
       Cluster      Vakken 3GT  
 4GT 
LBV
Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
2 2

Model 21e eeuwse vaardigheden crop

21st Century Skills

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Overzicht lessentabel

 

   Cluster    Vakken 3GT  4GT 
    
STEM  Wiskunde 3 3
   Natuurwetenschappen                 2 2
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
   
Talen  Nederlands 4 4
   Frans 2 2
   Engels 2 2
       
 Mens & Maatschappij   Historisch bewustzijn 1 2
   Economie 1 -
   Beweging en gezondheid 2 2
   ICT & Media 1 1
   Artistieke Vorming  Project   Project 
       
LBV  Levensbeschouwelijke vakken 2 2
       
Totaal Basisvorming   21 21
       
Specifieke Vorming  Grafische wiskunde 1 1
   Kunst & Cultuur 2 2
   STE(A)M Project 2 2
   Grafische Technieken 8 8
 Totaal Specifieke Vorming    13 13
       
 Totaal Grafische Technieken    34 34

vintage book old camera

 

 

 

Tweede Graad Houttechnieken STEM

leerling

Houttechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

 • Je maakt uitgebreid kennis met industriële technologie en specifiek met de wetenschappelijke basis van technische vakken als toegepaste bouwkunde, constructieleer, materiaalkunde en de praktische uitvoer.
 • Belangrijk accent in de studierichting ligt op toegepaste fysica, STEM, wiskunde.  
 • Je leert over houtbewerkingsmachines (conventioneel en CNC-gestuurd), basisconstructies, - technieken en -materialen om meubels te maken, kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren, grondstoffen en onderdelen bewerken voor meubelen en technologie en technieken binnen de houtsector.  
 • Je ontwerpt en maakt constructies en projecten in hout.
 • Je kan hierbij digitale technologie gebruiken, zowel bij de voorbereiding, het modelleren met CAD, CAM en het machinaal realiseren zelf.

2020 34THO Ohm 01 small

In de tweede graad word je opgeleid om alles te leren over houttechnieken, een belangrijke en grote tak van onze industrie. In de theorie- en praktijklessen leer je houten constructies ontwerpen, tekenen en lezen, je maakt kennis met basisbegrippen uit de houtbewerking en leert werken met verschillende materialen, werktuigen en machines. In je praktische vorming maak je kennis met machinale bewerkingen, werktuigen, en je leert nauwkeurig en veilig werken.

Vakken Houttechnieken (HT)

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de dubbele finaliteit. Dubbel wil zeggen dat je zowel voorbereid wordt om verder te studeren (in het bijzonder een professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

STEM - Basisvorming

De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (dubbele finaliteit):

       Domein      Vakken 3HT 
4HT
STEM  Wiskunde 3 3
   Natuurwetenschappen                 2 2
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
  Totaal 6 6

 Specifieke Vorming Houttechnieken

Domein      Vakken 3HT  
 4HT  
  HT Specifieke  Vorming     
 Industriële Wiskunde 1 1
   Materiaalkunde (Chemie)   1 -
   Fysica
2 1
   Constructieleer
1 2
   Bouwkunde
1 2
   Organisatie & Realisatie
3 2
   CNC 2 3
   STEM Project 2 2
  Totaal 13 13

 Last but not least

Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw HT-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons Gito wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

Basisvorming

 Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de dubbele finaliteit die voor al de richtingen (kso, tso) dezelfde is.

blackboard 2721887 1280

 Talen
       Domein      Vakken 3HT 
 4HT   
Talen
Nederlands       4 4
  Frans 2 2
  Engels 2 2
  Totaal 8 8

Je volgt dus acht uur talen, maar ook in de STEM-vakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je verslagen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn, waaronder veel internationale. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact zal komen met een Franstalig of Engelstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans en Engels goed onder de knie hebt.

Mens en Maatschappij
       Domein      Vakken 3HT   
 4HT  
    Mens en Maatschappij     
Historische bewustzijn
1 2
  Economie 1 -
  Beweging en gezondheid    
2 2
  ICT en Media
1 1
  Artistieke vorming
 Project 
 Project 
  Totaal 5 5

Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week in 4EMT.

De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie.

economy money

Beweging en gezondheid is meer dan enkel Lichamelijke Opvoeding. Er wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

ICT en Media worden ook wel uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

Levensbeschouwelijke vakken
       Domein      Vakken 3HT  
 4HT 
LBV
Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
2 2

Model 21e eeuwse vaardigheden crop

21st Century Skills

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel

       Domein        Vakken  3HT 
4HT
       
Basisvorming  Wiskunde 3 3
   Natuurwetenschappen                 2 2
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
   Nederlands 4 4
   Frans 2 2
   Engels 2 2
   Historisch bewustzijn 1 2
   Economie 1 -
   Beweging en Gezondheid 2 2
   ICT & Media 1 1
   Artistieke Vorming  Project    Project 
   Levensbeschouwelijke Vakken 2 2
  Totaal Basisvorming 21 21
       
 Specifieke Vorming   Industriële Wiskunde 1 1
   Marteriaalkunde (Chemie) 1 -
   Fysica 2 1
   Constructieleer 1 2
   Bouwkunde 1 2
   Organisatie & Realisatie 3 2
   CNC 2 3
   STEM Project 2 2
   Totaal Specifieke Vorming 13 13
       
Totaal  Specifieke en Basisvorming 34 34

 

 

 TSO hout kleur

 

Tweede Graad Mechanica STEM

Mechanica Zicht

De studierichting 'Mechanica' is concreet, technisch en praktisch. Het is een studierichting met finaliteit: arbeidsmarkt.

MechanicaIn de tweede graad maak je kennis met mechanica in verschillende contexten: zowel las- als autotechnieken, plaatbewerking, (niet-) verspanende technieken en (de)montagetechnieken … komen aan bod.
In deze richting brengen we je ook Auto & Elektriciteit bij.  Met deze bijkomende kennis en vaardigheden bereiden we je nog extra voor op Duaal Auto en Automechanica en Brom- en Elektrische fietsen

Mechanica DraaibankBedoeling in de 2e graad is kennismaken met materialen, gereedschappen en toestellen die vaak gebruikt worden in de plaatbewerking en de lastechnieken. Je leert ze gebruiken en onderhouden. Denk bv. aan verspanende machines zoals CNC- freesmachines, -draaibanken, kolomboormachines…
Maar evengoed leer je werken aan niet- verspanende machines voor plooien, knippen/snijden, laser-/plasmasnijden, 3D-printen en met lasapparatuur (TIG, Halfautomaat).

Basistechnieken als boren, zagen, draaien en slijpen worden ingeoefend. Je leert onderdelen en verbindingsstukken samenstellen en demonteren.

Vaardigheden die meer handigheid vereisen (lassen, snijbranden, solderen, plooien) worden ook ingeoefend. Ook plaatbewerkingen zoals snijden, plooien en buigen, rekken…engine

En natuurlijk krijg je ook een duidelijk beeld van wat er in de derde graad van jou wordt verwacht in verband met automechanica en elektricteit bij wagens. Als je onze streek kent, dan weet je dat er veel garages in de buurt zijn. Deze vorming geeft je tal van mogelijkheden in knelpuntberoepen. Indien je succesvol bent bij ons, dan heb je zeker werk, maar niet zomaar werk, heel interessant werk.

Je leert je informeren, tekeningen van installaties lezen en zelf plannen op schaal tekenen. Al doende leer je zelfs gebruik maken van ICT bij het maken van technische realisaties.

Je moet dus niet alleen ‘handen aan je lijf hebben’ maar liefst ook interesse in techniek.

machine

Lessentabel

 Vorming  Vakken  3M   4M 
       
Basisvorming   Levensbeschouwelijke vakken   2 2
 Beweging en Gezondheid 2 2
 Wiskunde 1 1
 Maatschappeljke vorming 5 5
 Nederlands  1 1
 Frans  1 1
 Engels 1 1
  Totaal Basisvorming 13 13
       
 Specifieke Vorming   Technisch Tekenen 2 2
   Lassen-Constructie 4 4
   Mechanische Vormgeving 6 6
   Auto + 3 3
   Elektriciteit Voertuigen 1 1
   STEM Projecten 2 2
   Differentiëren 2 2
   Totaal Specifieke Vorming 20 20
       
Totaal Specifieke en Basisvorming 33 33

 

the laser cuts 4398315 1280

Contacteer ons

02 687 84 19