!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Knelpuntberoep

Elektromechanische Technieken

EMT blad

Elektromechanische technieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

  • Je maakt uitgebreid kennis met industriële technologie. 
  • In deze studierichting zijn STEM en wiskunde belangrijk. 
  • Je leert over de theoretische basis van technische vakken (toegepaste elektriciteit en toegepaste fysica) en je leert denken in functie van het proces om onderhoudsacties uit te voeren. 
  • Je ontwikkelt technologische vaardigheden en leert verschillende materialen en technieken kennen. 
  • Vanuit een interesse in technologie en in het onderhoud van mechanische of elektrische systemen of koel- en warmtetechnieken leer je theoretische inzichten in de praktijk toepassen: bvb elektrische, mechanische en pneumatische onderhoudsacties plannen en uitvoeren, ok preventief onderhoud, eenvoudige diagnoses, herstellingen en vervangingen.

De elektromechanische technieken vormen de basis van elke moderne industriële onderneming. Met je gezonde interesse voor wetenschappen, wiskunde en techniek ben je dan ook de ideale leerling voor de studierichting elektromechanische technieken.

 meter

In de tweede graad wordt de basis van je technologisch-wetenschappelijke kennis gelegd. De focus ligt dan nadrukkelijk op de twee hoofdgebieden mechanica en elektriciteit en dit zowel theoretisch als praktisch. Verschillende wetten zoals die van Ohm en Newton zullen geen nobele onbekenden meer zijn.

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de dubbele finaliteit. Dubbel wil zeggen dat je zowel voorbereid wordt om verder te studeren (in het bijzonder een professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

screen machine

STEM - Basisvorming

De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (dubbele finaliteit):

       Cluster      Vakken 3EMT 
4EMT
STEM  Wiskunde 3 3
 Natuurwetenschappen                 2 2
 Ruimtelijk bewustzijn 1 1
  Totaal 6 6

 Specifieke Vorming Elektromechanische Technieken

       Domein      Vakken 3EMT  
 4EMT  
  EMT Specifieke  Vorming     
 Industriële Wiskunde 1 1
 Fysica 2 1
 Elektriciteit en Elektronica
1 2
 Mechanica
2 2
 STEM Project
2 2
   Organisatie 2 -
   Diagnose 1 -
   Elektromechanica 2 5
  Totaal 13 13

 

STEM – Engineering

De specifieke vorming is theoretisch en praktisch, zo zijn er labo's waar je kan experimenteren of de theorie toepassen. Maar er is meer. Dankzij onze samenwerking met bedrijven maar vooral met het STEM-steunpunt van de VUB zal je participeren in gezamenlijke projecten waarbij je ten volle je capaciteiten kan gebruiken en/of uitbreiden.

pc factory

Last but not least

Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw EMT-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons Gito en/of docenten van de VUB wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

Basisvorming

 Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de dubbele finaliteit die voor al de richtingen (kso, tso) dezelfde is.

 Talen
       Cluster      Vakken 3EMT 
 4EMT   
Talen
Nederlands       4 4
  Frans 2 2
  Engels 2 2
  Totaal 8 8

Je volgt dus acht uur talen, maar ook in de STEM-vakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je verslagen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn, waaronder veel internationale. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact zal komen met een Franstalig of Engelstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans en Engels goed onder de knie hebt.

Mens en Maatschappij
       Cluster      Vakken 3EMT   
 4EMT  
    Mens en Maatschappij     
Historische bewustzijn
1 2
  Economie 1 -
  Beweging en gezondheid    
2 2
  ICT en Media
1 1
  Artistieke vorming
 Project 
 Project
  Totaal 5 5

Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week in 4EMT.

De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie.

economy money

Beweging en gezondheid is meer dan enkel Lichamelijke Opvoeding. Er wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

ICT en Media worden ook wel uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

Levensbeschouwelijke vakken
       Cluster      Vakken 3EMT  
 4EMT 
LBV
Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
2 2

Model 21e eeuwse vaardigheden crop

21st Century Skills

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel
   Cluster    Vakken 3EMT  4EMT 
    
STEM  Wiskunde 3 3
   Natuurwetenschappen                 2 2
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
       
Talen  Nederlands 4 4
   Frans 2 2
   Engels 2 2
       
 Mens & Maatschappij   Historisch bewustzijn 1 2
   Economie 1 -
   Beweging en gezondheid 2 2
   ICT & Media 1 1
   Artistieke Vorming  Project   Project 
       
LBV  Levensbeschouwelijke vakken 2 2
       
Totaal Basisvorming   21 21
       
Specifieke Vorming  Indtustriële wiskunde 1 1
   Fysica 2 2
   Elektriciteit en Elektronica
1 2
   Mechanica 2 2
   STEM Project 2 2
   Organisatie 2 -
   Diagnose 1 -
   Elektromechanica 2 4
 Totaal Specifieke Vorming    13 13
       
 Totaal Elektromechanische Technieken   34 34

engineer 4904913 1280

 

 

 

Elektromechanische Technieken STEM

 Elektromechanische technieken 

CNC 3 DisplayIn de opleiding Elektromechanische technieken (dubbele finaliteit STEM) ontwikkel je inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen. Je leert procesgericht denken en oefent in technologische vaardigheden.

Je combineert zowel het theoretische als het praktische aspect.

Na je opleiding kan je direct aan de slag (knelpuntberoep), of kan je je nog verder specialiseren via een professionele bachelor.

     Meer weten? Klik hier    

Tweede Graad Mechanica STEM

Mechanica Zicht

De studierichting 'Mechanica' is concreet, technisch en praktisch. Het is een studierichting met finaliteit: arbeidsmarkt.

MechanicaIn de tweede graad maak je kennis met mechanica in verschillende contexten: zowel las- als autotechnieken, plaatbewerking, (niet-) verspanende technieken en (de)montagetechnieken … komen aan bod.
In deze richting brengen we je ook Auto & Elektriciteit bij.  Met deze bijkomende kennis en vaardigheden bereiden we je nog extra voor op Duaal Auto en Automechanica en Brom- en Elektrische fietsen

Mechanica DraaibankBedoeling in de 2e graad is kennismaken met materialen, gereedschappen en toestellen die vaak gebruikt worden in de plaatbewerking en de lastechnieken. Je leert ze gebruiken en onderhouden. Denk bv. aan verspanende machines zoals CNC- freesmachines, -draaibanken, kolomboormachines…
Maar evengoed leer je werken aan niet- verspanende machines voor plooien, knippen/snijden, laser-/plasmasnijden, 3D-printen en met lasapparatuur (TIG, Halfautomaat).

Basistechnieken als boren, zagen, draaien en slijpen worden ingeoefend. Je leert onderdelen en verbindingsstukken samenstellen en demonteren.

Vaardigheden die meer handigheid vereisen (lassen, snijbranden, solderen, plooien) worden ook ingeoefend. Ook plaatbewerkingen zoals snijden, plooien en buigen, rekken…engine

En natuurlijk krijg je ook een duidelijk beeld van wat er in de derde graad van jou wordt verwacht in verband met automechanica en elektricteit bij wagens. Als je onze streek kent, dan weet je dat er veel garages in de buurt zijn. Deze vorming geeft je tal van mogelijkheden in knelpuntberoepen. Indien je succesvol bent bij ons, dan heb je zeker werk, maar niet zomaar werk, heel interessant werk.

Je leert je informeren, tekeningen van installaties lezen en zelf plannen op schaal tekenen. Al doende leer je zelfs gebruik maken van ICT bij het maken van technische realisaties.

Je moet dus niet alleen ‘handen aan je lijf hebben’ maar liefst ook interesse in techniek.

machine

Lessentabel

 Vorming  Vakken  3M   4M 
       
Basisvorming   Levensbeschouwelijke vakken   2 2
 Beweging en Gezondheid 2 2
 Wiskunde 1 1
 Maatschappeljke vorming 5 5
 Nederlands  1 1
 Frans  1 1
 Engels 1 1
  Totaal Basisvorming 13 13
       
 Specifieke Vorming   Technisch Tekenen 2 2
   Lassen-Constructie 4 4
   Mechanische Vormgeving 6 6
   Auto + 3 3
   Elektriciteit Voertuigen 1 1
   STEM Projecten 2 2
   Differentiëren 2 2
   Totaal Specifieke Vorming 20 20
       
Totaal Specifieke en Basisvorming 33 33

 

the laser cuts 4398315 1280

Contacteer ons

02 687 84 19