!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

TSO

Technologische Wetenschappen

book read student students

bedieningTechnologishe wetenschappen in de tweede graad biedt een brede algemene vorming en is op en top STEM. Zowel Science, Technology, Engineering en Mathematics komen ruim aan bod.

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (aso, kso, tso) van de finaliteit doorstroom. Ze zijn op zich al ambitieus maar in de specifieke vorming gaan we nog een stap verder.

We opteren nog niet voor een specialiteit (dat is voor de derde graad), maar wel voor een brede technologische en wetenschappelijke vorming met bijzondere aandacht voor de wiskundige vorming. Vermits het vak wiskunde in de tweede graad, maar vooral in de derde graad een zeer belangrijke plaats inneemt, zijn een goede wiskundige basis en goed inzicht wenselijk (6u. wiskunde in het derde leerjaar, 7u. in het vierde).

STEM - Basisvorming

De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (doorstroom):

       Domein      Vakken 3TW   
 4TW   
STEM  Wiskunde SV SV
   Biologie 1 1
   Chemie 1 1
   Natuurwetenschappen              
SV SV
  Aardrijkskunde 1 1

Natuurwetenschappen is vanuit de basisvorming naar de specifieke vorming (SV) gebracht omdat alles in de SV uitgebreider wordt bestudeerd.

 Specifieke Vorming Technologische Wetenschappen

STEM zit in ons DNA en Technologische Wetenschappen is daar wel het meest uitgesproken voorbeeld van.

Wiskunde

In de specifieke vorming volg je twee uur extra gevorderde wiskunde in beide leerjaren en in 4TW wordt dit aangevuld met een uur bedrijfseconomische wiskunde. Iedereen volgt een uur economie in het derde jaar basisvorming. De bedrijfseconomische wiskunde gaat hier verder op door maar concentreert zich vooral op de bedrijfseconomische aspecten. Het is voor een bedrijf van groot belang dat de technologie en technieken op een financieel-economisch verantwoorde wijze geïmplementeerd en gebruikt worden. Ofschoon bedoeld als voorbereiding op handelsingenieur komt deze vorming ook goed van pas voor burgerlijk of industrieel ingenieur.

math white board

Everything is physics

Bestudeer je nu zwarte gaten of hersenen, op een bepaald moment kom je terecht in de wereld van de fysica, zo ook in de technologie.Python raspberry pi

Eerst gaan we veel dieper in op de natuurwetenschappen van de basisvorming. Vervolgens volg je gevorderde fysica waarbij je in contact komt met heel wat disciplines:

 • elektromagnetisme
 • elektrodynamica
 • elektronica
 • mechanica
 • constructieleer
 • thermodynamica
 • fluïdomechanica

Onnodig te vermelden dat een degelijk wiskundig inzicht van groot belang is, vandaar ook zes uur wiskunde en in de derde graad Technologische Wetenschappen & Engineering acht of negen uur.

       Domein      Vakken 3TW   
 4TW   
   STEM Specifieke  Vorming     
 Wiskunde 6 7
   Fysica 6 6
   Toegepaste Informatica 1 1
   Projecten              
2 2
   Bedrijfseconomische wiskunde       - 1

 

STEM – Engineering

De specifieke vorming is niet puur theoretisch, zo zijn er labo's waar je kan experimenteren of de theorie toepassen. Maar er is meer. Dankzij onze samenwerking met bedrijven maar vooral met de VUB-faculteiten Ingenieurswetenschappen (IR) en Geneeskunde & Farmacie (GF) en het STEM-steunpunt van de VUB zal je participeren in gezamenlijke projecten waarbij je ten volle je capaciteiten kan gebruiken en/of uitbreiden.

Engineering lab

Toegepaste Informatica

Ontmoet jouw toekomst nu in onze Technologische Wetenschappen & Engineering

Python Programmeren

screen program dark envIn de eerste graad heb je leren programmeren met onder meer Scratch, maar in het bijzonder heb je de basis geleerd van Python, de programmeertaal bij uitstek voor wetenschappers. Ben je nieuw in ons Gito? Heb je dit niet nog niet gevolgd? Geen probleem. We beginnen from scratch in de klas en via ons leerplatform kan je alles herhalen en oefeningen maken.

Naargelang de inhoud van bovenstaande STEM-vakken leer je het gebruik van gespecialiseerde libraries om problemen op te lossen. Dit wil ook zeggen dat je theorie en praktijk krijgt van de eindtermen van de derde graad computerwetenschappen. Dit is dan ook mooi meegenomen.

 

Raspberry Pi

De leerlingen gebruiken Raspberry Pi en toebehoren.Raspberry Pi in Adafruit case

Last but not least

Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw TW-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons Gito en/of docenten van de VUB wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

Basisvorming

 Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de finaliteit doorstroom (naar academische en professionele bachelors) die voor al de richtingen (aso, kso, tso) dezelfde is.

 Talen
       Domein      Vakken 3TW   
 4TW   
Talen
Nederlands       4 4
  Frans 3 3
  Engels 3 3

Je volgt dus tien uur talen, maar ook in de STEM-vakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je rapporten en verhandelingen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden (ook voorbereiding op toelatingsexamen Koninklijke Militaire School en Artsen & Tandartsen).

Python is al in het Engels, maar de analyses voor en de documentatie van je programma's schrijf je in Engels. Voorts stimuleren we je ook om Engelstalige vakliteratuur te lezen en te interpreteren.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact zal komen met een Franstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans goed onder de knie hebt.

Mens en Maatschappij
       Domein      Vakken 3TW   
 4TW   
    Mens en Maatschappij     
Historische bewustzijn
2 2
  Economie 1 -
  Beweging en gezondheid    
2 2
  ICT en Media
SV SV
  Artistieke vorming
 Project 
 Project

Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week.

De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie. Zoals hoger vermeld, volg je in de specifieke vorming van 4TW bedrijfseconomische wiskunde. Daarin wordt kort teruggekeerd op de economie van 3TW maar ga je voornamelijk de wiskunde toepassen in een bedrijfseconomische context.

economy money

Beweging en gezondheid is meer dan enkel Lichamelijke Opvoeding. Er wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

ICT en Media worden uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

Levensbeschouwelijke vakken
       Domein      Vakken 3TW   
 4TW   
LBV
Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
2 2

 

Model 21e eeuwse vaardigheden crop

21st Century Skills

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

wiebe 3

 

 

 

Tweede Graad Houttechnieken STEM

leerling

Houttechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

 • Je maakt uitgebreid kennis met industriële technologie en specifiek met de wetenschappelijke basis van technische vakken als toegepaste bouwkunde, constructieleer, materiaalkunde en de praktische uitvoer.
 • Belangrijk accent in de studierichting ligt op toegepaste fysica, STEM, wiskunde.  
 • Je leert over houtbewerkingsmachines (conventioneel en CNC-gestuurd), basisconstructies, - technieken en -materialen om meubels te maken, kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren, grondstoffen en onderdelen bewerken voor meubelen en technologie en technieken binnen de houtsector.  
 • Je ontwerpt en maakt constructies en projecten in hout.
 • Je kan hierbij digitale technologie gebruiken, zowel bij de voorbereiding, het modelleren met CAD, CAM en het machinaal realiseren zelf.

2020 34THO Ohm 01 small

In de tweede graad word je opgeleid om alles te leren over houttechnieken, een belangrijke en grote tak van onze industrie. In de theorie- en praktijklessen leer je houten constructies ontwerpen, tekenen en lezen, je maakt kennis met basisbegrippen uit de houtbewerking en leert werken met verschillende materialen, werktuigen en machines. In je praktische vorming maak je kennis met machinale bewerkingen, werktuigen, en je leert nauwkeurig en veilig werken.

Vakken Houttechnieken (HT)

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de dubbele finaliteit. Dubbel wil zeggen dat je zowel voorbereid wordt om verder te studeren (in het bijzonder een professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

STEM - Basisvorming

De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (dubbele finaliteit):

       Domein      Vakken 3HT 
4HT
STEM  Wiskunde 3 3
   Natuurwetenschappen                 2 2
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
  Totaal 6 6

 Specifieke Vorming Houttechnieken

Domein      Vakken 3HT  
 4HT  
  HT Specifieke  Vorming     
 Industriële Wiskunde 1 1
   Materiaalkunde (Chemie)   1 -
   Fysica
2 1
   Constructieleer
1 2
   Bouwkunde
1 2
   Organisatie & Realisatie
3 2
   CNC 2 3
   STEM Project 2 2
  Totaal 13 13

 Last but not least

Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw HT-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons Gito wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

Basisvorming

 Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de dubbele finaliteit die voor al de richtingen (kso, tso) dezelfde is.

blackboard 2721887 1280

 Talen
       Domein      Vakken 3HT 
 4HT   
Talen
Nederlands       4 4
  Frans 2 2
  Engels 2 2
  Totaal 8 8

Je volgt dus acht uur talen, maar ook in de STEM-vakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je verslagen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn, waaronder veel internationale. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact zal komen met een Franstalig of Engelstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans en Engels goed onder de knie hebt.

Mens en Maatschappij
       Domein      Vakken 3HT   
 4HT  
    Mens en Maatschappij     
Historische bewustzijn
1 2
  Economie 1 -
  Beweging en gezondheid    
2 2
  ICT en Media
1 1
  Artistieke vorming
 Project 
 Project 
  Totaal 5 5

Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week in 4EMT.

De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie.

economy money

Beweging en gezondheid is meer dan enkel Lichamelijke Opvoeding. Er wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

ICT en Media worden ook wel uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

Levensbeschouwelijke vakken
       Domein      Vakken 3HT  
 4HT 
LBV
Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
2 2

Model 21e eeuwse vaardigheden crop

21st Century Skills

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel

       Domein        Vakken  3HT 
4HT
       
Basisvorming  Wiskunde 3 3
   Natuurwetenschappen                 2 2
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
   Nederlands 4 4
   Frans 2 2
   Engels 2 2
   Historisch bewustzijn 1 2
   Economie 1 -
   Beweging en Gezondheid 2 2
   ICT & Media 1 1
   Artistieke Vorming  Project    Project 
   Levensbeschouwelijke Vakken 2 2
  Totaal Basisvorming 21 21
       
 Specifieke Vorming   Industriële Wiskunde 1 1
   Marteriaalkunde (Chemie) 1 -
   Fysica 2 1
   Constructieleer 1 2
   Bouwkunde 1 2
   Organisatie & Realisatie 3 2
   CNC 2 3
   STEM Project 2 2
   Totaal Specifieke Vorming 13 13
       
Totaal  Specifieke en Basisvorming 34 34

 

 

 TSO hout kleur

 

Contacteer ons

02 687 84 19