!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Pedagogisch Project

Durf te denken en te doen

logo overijse header klein

Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs

Ga ervoor!


Wij zijn een gemeentelijke STEM-domeinschool die de leerling centraal stelt. Leerlingen worden bij ons voorbereid om door te stromen naar hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Dit doen we in nauw overleg met de lokale economie en hoger onderwijs zodat we hun behoeften leren kennen. Van hun expertise maken we ook graag gebruik om onze jury voor de GIP samen te stellen waarvoor onze leerlingen hun kennis moeten voorstellen.

Zowel via duaal leren als tijdens de stages in het 6de, 7de en se-n-se jaar, zetten onze leerlingen reeds de eerste stappen in een werkomgeving.

Vanuit de technische richtingen is er een vlotte doorstroom naar hoger onderwijs, zowel naar Bachelor- als Masteropleidingen, vanuit de beroepsrichtingen naar HBO5 of de arbeidsmarkt.

Wij geloven dat leerlingen die zich beter in hun vel voelen ook beter zullen presteren. Om het welbevinden en de betrokkenheid van onze leerlingen te kunnen optimaliseren, is onze kleinschaligheid een grote troef. Wij kiezen dan ook voor een persoonlijke en gedifferentieerde aanpak voor iedere leerling. Samen met de leerkrachten dragen ILB, studiecoach en CLB bij tot het welzijn en de maximale ontplooiing van de leerlingen (socio-emotionele zorg, leerbegeleiding & studiekeuze).

In onze huidige maatschappij neemt sport steeds een grotere rol in. Meer en meer wetenschappelijke artikels bewijzen dat sporten gezond is en veel voordelen met zich meebrengt. Dit gaat zowel over gezondheid gerelateerde voordelen (bv. goed voor bloedcirculatie, ademhaling, spieren, gewrichten en botten; en stimuleert ook de stofwisseling en heeft een positieve invloed op het gewicht) als over mentale voordelen. Het is dus belangrijk dat mensen blijven sporten en dat sporten gestimuleerd wordt voor maar ook door de nieuwe generatie. Net zoals ons gemeentebestuur hechten we veel belang aan sport, beweging en gezondheid.

De school hecht ook veel belang aan de ontwikkeling van elk kind en het leren omgaan met anderen. Via onze extra-muros-activiteiten (snakdagen, zeilen, kust, Ardennen, eindejaarsreis, …) leren de leerlingen hoe je omgaat in groep maar leren ze ook zichzelf kennen.

Het GITO beoogt met andere woorden een maximale ontplooiing en vorming van persoonlijkheden en vaardigheden. Wij streven naar kwaliteit en stimuleren de leerlingen om hun talent optimaal te benutten om de gewenste leerresultaten te bekomen.

Wij beschouwen ouders hierin als een belangrijke partner en moedigen hen graag aan om lid te worden van onze ouderraad. De leerlingen zelf krijgen inspraak via de leerlingenraad.

Het team vindt het enorm belangrijk dat iedereen weet waar de school voor staat en waar de school naar toe wil. Deze dynamische visie is er vooral op gericht om jongeren te kwalificeren en dat op hoogstaand niveau.

Het GITO bundelt leerkrachten en medewerkers die professionaliteit hoog in het vaandel dragen. De opleidingen die zij verzorgen zijn duidelijk afgestemd op hun doelgroep. Leerkrachten werken in teams en bewaken zo de continuïteit van innovatief onderwijs.

Waar in een industriële samenleving de nadruk in het onderwijs op kennisoverdracht ligt, is dat in een kennis- en netwerksamenleving zoals de onze op het ontwikkelen van 21st century skills. Vaardigheden zoals kritisch en creatief denken, flexibiliteit, verantwoordelijkheid, communicatief handelen en samenwerken zijn nodig om de leerlingen hun weg te laten vinden in de complexe wereld van vandaag maar vooral die van morgen. Dit uit zich ook in projecten met als thema milieu, gezondheid, veiliger verkeer e.d.

Het leren van vaardigheden en houdingen vereist echter allereerst kennis en expertise van een vakgebied. Het is belangrijk om leerlingen bewust te maken van de manier waarop ze leren en hoe ze informatie verwerken tot kennis. Het helpt om een nieuwsgierige houding te stimuleren en in te spelen op de intrinsieke motivatie om te leren en later te blijven leren.

Het GITO biedt infrastructuur en leermiddelen aan zodat een hoog leerrendement kan bereikt worden. Als STEM-school vinden we het een absolute must om alle leerlingen te bereiken. Actieve, gedifferentieerde werkvormen zijn hierbij een noodzaak. Ons doel is dan ook het beste uit al onze leerlingen halen.

Dr. Marc Rabaey
Directeur

Contacteer ons

02 687 84 19