!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Tweede Graad Hout STEM

In het schooljaar 2021-2022 start de nieuwe versie van Hout STEM in het derde secundair. Het vierde secundair zal starten in 2022-2023.

hout 01

In de hout- en de bouwsector wordt veel gewerkt met deze materialen. Ze worden ook vaak gebruikt bij het verfraaien van gebouwen en interieurs.hout zagen

  • Jij maakt kennis met massieve hout- en plaatmaterialen. Je verwerft inzicht in hun eigenschappen en waarvoor ze gebruikt kunnen worden.
  • Je leert over verspaningstechnologie en houtconstructies. 
  • Je leert  gereedschappen kennen en klassieke, traditionele  houtbewerkingsmachines bedienen, instellen en ontleden.
  • Je oefent ook met  moderne computergestuurde houtbewerkingsmachines  met hun snijgereedschappen en stofafzuiging.
  • Je leert  de zware specifieke software (CAD/CAM) gebruiken die speciaal is ontworpen voor houtbewerking. 

hout MeisjeIn het schoolatelier oefen je aan de werkbank, met houtbewerkingsmachines en in de montageruimten.
Je leert de basistechnieken m.b.t. het meubelmaken. 
In de 2e graad gaat het concreet over de realisatie van een kleinmeubel volgens de regels van de kunst. Schrijnwerk, verven en vernissen komen eveneens aan bod.  Ook oefen je in spuitlokalen met droogzones.

Veilig werken, kwaliteitscontroles uitvoeren en machines en materialen onderhouden, staan ook op het programma. 

 

Lessentabel

 Vorming  Vakken  3M   4M 
       
Basisvorming   Levensbeschouwelijke vakken   2 2
   Beweging en Gezondheid 2 2
   Wiskunde 1 1
   Maatschappeljke vorming 5 5
   Nederlands  1 1
   Frans  1 1
   Engels 1 1
  Totaal Basisvorming 13 13
       
 Specifieke Vorming   Technisch Tekenen 2 2
   Planning & Organisatie 2 2
   Basisvaardigheden Hout
6 2
   Buitenschrijnwerkerij 4 6
   Interieurbouw 4 6
   STEM Projecten 2 2
   Totaal Specifieke Vorming 20 20
       
Totaal Specifieke en Basisvorming 33 33

wood 3275926 1280

Contacteer ons

02 687 84 19