school and education

Contacteer ons

02/687 84 19

   !! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Tweede Graad Houttechnieken STEM

leerling

Houttechnieken is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

  • Je maakt uitgebreid kennis met industriële technologie en specifiek met de wetenschappelijke basis van technische vakken als toegepaste bouwkunde, constructieleer, materiaalkunde en de praktische uitvoer.
  • Belangrijk accent in de studierichting ligt op toegepaste fysica, STEM, wiskunde.  
  • Je leert over houtbewerkingsmachines (conventioneel en CNC-gestuurd), basisconstructies, - technieken en -materialen om meubels te maken, kwaliteitscontroles en basisonderhoud uitvoeren, grondstoffen en onderdelen bewerken voor meubelen en technologie en technieken binnen de houtsector.  
  • Je ontwerpt en maakt constructies en projecten in hout.
  • Je kan hierbij digitale technologie gebruiken, zowel bij de voorbereiding, het modelleren met CAD, CAM en het machinaal realiseren zelf.

2020 34THO Ohm 01 small

In de tweede graad word je opgeleid om alles te leren over houttechnieken, een belangrijke en grote tak van onze industrie. In de theorie- en praktijklessen leer je houten constructies ontwerpen, tekenen en lezen, je maakt kennis met basisbegrippen uit de houtbewerking en leert werken met verschillende materialen, werktuigen en machines. In je praktische vorming maak je kennis met machinale bewerkingen, werktuigen, en je leert nauwkeurig en veilig werken.

Door de nieuwe eindtermen van de tweede graad die nog moeten gestemd worden, kan onderstaande nog gewijzigd worden.

Vakken Houttechnieken (HT)

De eindtermen van de basisvorming zijn dezelfde als die van ieder andere richting (kso, tso) van de dubbele finaliteit. Dubbel wil zeggen dat je zowel voorbereid wordt om verder te studeren (in het bijzonder een professionele bachelor) als op de arbeidsmarkt.

STEM - Basisvorming

De STEM-vakken in de basisvorming zijn als volgt (dubbele finaliteit):

       Domein       Vakken 3HT 
4HT
STEM  Wiskunde 3 3
   Natuurwetenschappen                 2 2
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
  Totaal 6 6

 Specifieke Vorming Houttechnieken

Domein       Vakken 3HT  
 4HT  
  HT Specifieke  Vorming     
 Industriële Wiskunde 1 1
   Materiaalkunde (Chemie)   1 -
   Fysica
2 1
   Constructieleer
1 2
   Bouwkunde
1 2
   Organisatie & Realisatie
3 2
   CNC 2 3
   STEM Project 2 2
  Totaal 13 13

 Last but not least

Voel je je sterk genoeg en wil je bijkomende uitdagingen naast wat je al op jouw HT-boterham krijgt, dan bieden we je de kans op een eigen leerplan indien dit mogelijk wordt geacht. In samenwerking met een of meerdere leerkrachten van ons Gito wordt een leertraject uitgestippeld in ons leerplatform. Daaraan worden competenties gekoppeld die, indien je ze behaalt, als verworven worden beschouwd.

Basisvorming

 Zoals reeds vermeld, krijg je de basisvorming van de dubbele finaliteit die voor al de richtingen (kso, tso) dezelfde is.

blackboard 2721887 1280

 Talen
       Domein       Vakken 3HT 
 4HT   
Talen
Nederlands       4 4
  Frans 2 2
  Engels 2 2
  Totaal 8 8

Je volgt dus acht uur talen, maar ook in de STEM-vakken blijven de talen van groot belang. Zo moet je verslagen schrijven en dat moet natuurlijk in perfect Nederlands geschreven worden.

Overijse ligt net naast het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar er ook veel bedrijven zijn, waaronder veel internationale. Het is dus best mogelijk dat je voor een van je projecten in contact zal komen met een Franstalig of Engelstalig bedrijf. Het is dan ook aangewezen dat je Frans en Engels goed onder de knie hebt.

Mens en Maatschappij
       Domein       Vakken 3HT   
 4HT  
    Mens en Maatschappij     
Historische bewustzijn
1 2
  Economie 1 -
  Beweging en gezondheid    
2 2
  ICT en Media
1 1
  Artistieke vorming
 Project 
 Project 
  Totaal 5 5

Historisch bewustzijn (beter bekend als geschiedenis) werd door de nieuwe eindtermen uitgebreid tot twee uur per week in 4EMT.

De financiële, economische eindtermen werden gebundeld in het vak Economie.

economy money

Beweging en gezondheid is meer dan enkel Lichamelijke Opvoeding. Er wordt bijkomend aandacht besteed aan hygiëne, EHBO, voeding en dergelijke meer. Kortom beweging en gezondheid.

ICT en Media worden ook wel uitvoerig behandeld in de specifieke vorming.

De eindtermen van Artistieke vorming worden via projecten aangeboden, waarbij je zoveel mogelijk met medeleerlingen uit de eigen en andere richtingen zal samenwerken rond een bepaald thema.

Levensbeschouwelijke vakken
       Domein       Vakken 3HT  
 4HT 
LBV
Non-confessionele zedenleer, godsdiensten     
2 2

Model 21e eeuwse vaardigheden crop

21st Century Skills

In het ons pedagogisch project kan je lezen dat we jou de 21st Century Skills willen aanbrengen. Dit is eigenijk de rode draad doorheen de ganse vorming, zowel de basisvorming als de specifieke vorming, maar vooral bij deze laatste.

Lessentabel

       Domein        Vakken  3HT 
4HT
       
Basisvorming  Wiskunde 3 3
   Natuurwetenschappen                 2 2
   Ruimtelijk bewustzijn 1 1
   Nederlands 4 4
   Frans 2 2
   Engels 2 2
   Historisch bewustzijn 1 2
   Economie 1 -
   Beweging en Gezondheid 2 2
   ICT & Media 1 1
   Artistieke Vorming  Project    Project 
   Levensbeschouwelijke Vakken 2 2
  Totaal Basisvorming 21 21
       
 Specifieke Vorming   Industriële Wiskunde 1 1
   Marteriaalkunde (Chemie) 1 -
   Fysica 2 1
   Constructieleer 1 2
   Bouwkunde 1 2
   Organisatie & Realisatie 3 2
   CNC 2 3
   STEM Project 2 2
   Totaal Specifieke Vorming 13 13
       
Totaal  Specifieke en Basisvorming 34 34

 

 

 TSO hout kleur

 

Houttechnieken STEM Dubbele finaliteit TSO Hout

Contacteer ons

02 687 84 19