!! Gemeentelijk Instituut voor Toekomstgericht Onderwijs, kortom GITO Overijse !!   

Programmeren is het Latijn van de 21e eeuw

Digitale wereld

Mediawijsheid

Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief, kritisch én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving. Mediawijsheid wordt vaak in één adem genoemd met digitale geletterdheid, computational thinking of ict-vaardigheden. Deze begrippen overlappen elkaar deels, maar betekenen toch iets anders.

Niemand zal ontkennen dat in de huidige wereld computers en algoritmes een steeds belangrijkere rol spelen. Dat vraagt om begrip van hoe digitale technologieën werken, m.a.w. digitale geletterdheid. Digitale geletterdheid omvat op zijn beurt alle vaardigheden die je als leerling nodig hebt om je in de digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Van informatievaardigheden tot je veilig kunnen bewegen op internet, van computational thinking en programmeren tot mediawijsheid en ict-basisvaardigheden.

latin 2208822 960 720

Programmeren is het Latijn van de 21e eeuw ...

De meest frequente redenen die je hoort om Latijn te leren zijn de basis voor Romaanse talen, inzicht in taalstructuren, Latijnse termen in wetenschappen en cultuur. Gelukkig kunnen we dit in andere vakken opvangen. Inzicht in taalstructuren van het Latijn heeft een bijkomend voordeel, namelijk dat je goed dient te kunnen analyseren, patronen herkennen en logisch redeneren (zie ook dit artikel) en dit heeft meer dan zeker zijn waarde. Met programmeren moet je dit ook allemaal kunnen, maar programmeren heeft als groot voordeel dat je ook kan creëren, produceren.

learn 2001838 960 720

Waarom leren programmeren (Computational Thinking)?

Programmeren leert je dus creëren in plaats van consumeren. Het is dus niet per definitie bedoeld om je op te leiden tot programmeur, maar om je vaardigheden te leren waarvan je later niet enkel in elk beroep profijt kan hebben, maar die je nu reeds kan gebruiken voor je hobby en lessen, en met dit laatste gaat dit van onder meer zorg, aardrijkskunde, wiskunde tot complexe wetenschappelijke opdrachten. Het is dus niet enkel voor STEM maar ook voor andere domeinen zoals Sport, Kunst & Creatie en Maatschappij & Welzijn.

Deze vaardigheden leer je van programmeren:Mobile Phone Python Programming Language

  • Creatief, logisch, analytisch en kritisch denken
  • Ruimtelijk en tijdsinzicht
  • Probleemoplossend vermogen
  • Structureren
  • Samenwerken

 Hier mee leer je niet enkel computational thinking uit 21st Century Skills maar dien je ook andere vaardigheden ervan te gebruiken.

computer scratch

Aanbod

Vanaf het schooljaar 2019-2020 krijgen de leerlingen van de eerste graad (volgend schooljaar enkel 1A en 1B) een extra uur programmeren. We starten met Scratch om dan in het derde trimester onze eerste stappen in Python te zetten.

Voorts hebben we in 1A en 1B nog drie driedaagse kampen (programmeren en sporten van 09:00 tot 15:00):

  • Trimester 1: Scratch datacamp
  • Trimester 2: Robocamp
  • Trimester 3: Python datacamp

 In de tweede en derde graad aso, tso en kso zullen naast andere softwares met hun specifieke scripting taal, de Python programmeervaardigheden versterkt worden.

Leerlingen die ons later vervoegen, zullen via onze Moodle (elektronisch leerplatform) onder begeleiding bijgebeend worden.

code 1084923 960 720

Contacteer ons

02 687 84 19